0212 728 06 00 iletisim@bilgichukuk.com
KAYIP KAÇAK BEDELİNDE ANAYASA MAHKEMESİNDEN KÖTÜ HABER !

Anayasa Mahkemesi elektrik faturasındaki kayıp-kaçak bedelinin ödenmesi konusunda son noktayı koydu ve kayıp kaçak bedelinin tüketiciden tahsil edilmesini anayasaya uygun b

YARALAMA SUÇU
YARALAMA SUÇU

Türk Ceza Kanunun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında yer alan, 86.maddde Kasten Yaralama, 87.madde Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, 88.madde Kasten yaralam

İş Kazası Tazminatı ve Koşulları
İş Kazası Tazminatı ve Koşulları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. maddesine göre iş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölü

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti
Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti

Türk Ceza Kanunun Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen 188. Maddesi uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi imal eden, ithal eden, ihraç eden, satan, satışa ar

Bylock'un Delil Niteliği
Bylock'un Delil Niteliği

T.C. Yargıtay Başkanlığı - 16. Ceza Dairesi
Esas No.: 2017/1443
Karar No.: 2017/4758
Karar tarihi: 14.07.2017

 

(...)

BYLOCKUN DELİL

Sonraki Sonuncu

© 2017 BİLGİÇ HUKUK BÜROSU. Tüm Hakları Saklıdır.