12 Şubat 2020

  Silivri Avukat

  Silivri Avukatı  Silivri avukatı  yıllardır pekiştirmekte olduğu deneyimleri ve başarıları ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri avukatları analitik düşünme…
  11 Aralık 2020

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir? Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı bir şekilde boşanmaya karar veren tarafların velayet, nafaka, şahsi ilişki tesisi, maddi-manevi…
  11 Aralık 2020

  TCK Madde 86 – Kasten Yaralama Suçu

  TCK 86. Maddesi Kasten Yaralama Suçu Nedir? TCK madde 86 hükmü, kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da…
  29 Eylül 2019

  KOCANIN SOYADINI KULLANMAYA İLİŞKİN DAVALAR

  Türk Medeni Kanunu madde 173 kadının, boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin vermektedir. Ancak kocanın soyadını taşımanın mümkün olabilmesi için belirli…
  11 Aralık 2020

  Süre Tutum Dilekçesi Örneği

  Süre Tutum Dilekçesi Nedir? Süre tutum dilekçesi, ilk derece mahkemesince verilen kararın üst mahkemece incelenmesi talebini ileten karara itiraz dilekçesidir.…
  8 Aralık 2019

  Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir?

  Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir? Velayet hakkının bir tarafa verildikten sonra hak sahibinin değiştirilmesi için açılan bir davadır. Velayetin değiştirilmesi davası…
  6 Aralık 2020

  Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53)

  TCK 53. Maddesi-Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Nedir?             Türk Ceza Kanunu madde 53’te düzenlenen Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma…
  1 Ekim 2019

  BOŞANMA SEBEPLERİ

  BOŞANMA SEBEPLERİ Kanunda belirlenen boşanma sebeplerinin varlığı halinde, resmi memur önünde kanuna uygun bir şekilde yapılan evlilik hakim kararıyla sona…
  30 Eylül 2019

  MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) NEDİR?

  Mobbing; literatürde psikolojik şiddet, baskı, yıldırma, rahatsızlık verme, taciz anlamlarını taşımaktadır. Mobbing (psikolojik taciz), iş yerinde, özellikle kontrolün zayıf olduğu hiyerarşik…
  25 Mart 2020

  Genel Af ve Özel Af Nedir?

  Genel Af ve Özel Af Nedir? Genel ve özel af kavramı temelde anayasa ve ceza hukuku kapsamında değerlendirilen iki önemli…
  Başa dön tuşu