Kayıp Kaçak Bedelinde Anayasa Mahkemesinden Kötü Haber 
0553 351 62 23 iletisim@bilgichukuk.com

KAYIP KAÇAK BEDELİNDE ANAYASA MAHKEMESİNDEN KÖTÜ HABER !


2018-03-01 / Ezgi Merve BİLGİC

Paylaş Paylaş Paylaş

Anayasa Mahkemesi elektrik faturasındaki kayıp-kaçak bedelinin ödenmesi konusunda son noktayı koydu ve kayıp kaçak bedelinin tüketiciden tahsil edilmesini anayasaya uygun buldu. Yüksek Mahkeme, Elektrik Piyasası Kanunu'nun kayıp-kaçak bedellerinin tüketiciden tahsil edileceğine dair tüm hükümlerin iptal taleplerini reddetti. Kayıp kaçak bedellerinin iadesi için bugüne dek açılmış olan davaların düşmesine karar verdi. Tüketiciler Anayasa Mahkemesi’nden vize alan kayıp kaçak bedellerini ödemeye devam edecek.

Söz konusu kararda tüketiciye bu zamana kadar yansıtılan kayıp-kaçak bedelinin tüketicilerden tahsil edilip edilemeyeceğine dair Yüksek Mahkemeler Danıştay ve Yargıtay tarafından farklı karar verdiği anımsatılmıştır. Bu kararların ardından kayıp-kaçak bedeli ile diğer bedellerin ilgili tarifeler kapsamında birer maliyet kalemi kabul edilerek, tüketicilerden tahsil edilmesine yönelik düzenleme yapıldığı anlatılmıştır.

Anayasa Mahkemesince 28.12.2017 tarihinde verilen kararın gerekçesi ise şu şekilde gösterilmiştir. “Elektrik enerjisi hizmetinin tüketicilere kaliteli, güvenilir ve sürekli verilebilmesi amacıyla dağıtım tarifeleri içinde diğer maliyet kalemleriyle birlikte bir maliyet kalemi olarak kabul edilen teknik ve teknik olmayan kayıp bedeli, tüketicilere Kurul tarafından belirlenen hedef oranları geçmemek kaydıyla yansıtılmakta olup, kurul tarafından belirlenen hedef kayıp-kaçak oranlarının dağıtım şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıp ile mücadele etme fonksiyonu bulunduğundan bu bağlamda kural, devletin tüketicilere koruyucu tedbirler almasını öngören Anayasanın 172. Maddesiyle de uyumludur”

Anayasanın “Tüketicilerin Korunması” başlıklı 172. Maddesi; Devletin tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler almasını ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik etmesini düzenlemiştir. Anayasa Mahkemesi de söz konusu kararda kayıp-kaçak bedeli ile diğer bedellerin tarifeler kapsamında birer maliyet kalemi kabul edilerek tüketicilerden tahsil edilmesinde kamu yararı bulunduğu ve Anayasaya herhangi bir aykırılık bulunmadığını belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu karar sonrası kayıp-kaçak bedelinin iade edilmesine ilişkin açılan davaların da düşmesine neden olacak ve vatandaşlar bu bedelleri ödemeye devam edecek.

Dolayısıyla, kayıp-kaçak bedeli konusunu çok farklı yorumlayan Yargıtay ve Danıştay kararları ile tartışma şimdilik Anayasa Mahkemesi tarafından tüketici aleyhine sonuçlanmıştır. Verilen bu karar toplum içerisinde, kurallara uygun olarak aboneliğinin kullananların cezalandırılacağı konusunda tepki toplamış durumdadır. Yüksek mahkeme tarafından her ne kadar verilen kararın tüketicinin korunması ilkesine aykırı olmadığından bahsedilse de dürüst elektrik aboneleri kullanmadıkları kaçak elektrik ile aslında yükümlüsü olmadıkları kayıp-kaçak bedelini ödemek zorunda bırakılmıştır. Bu karar gerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, gerekse de Anayasa’ya aykırı durum oluşturmakta ve kuruma karşı güçsüz durumda bulunan tüketiciyi daha da güçsüz duruma düşürmektedir.


0553 351 62 23

Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:28 Kat:2 Daire:3 Silivri / İstanbul

Avukat Ezgi Merve Bilgiç


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

''Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve Bilgiç'e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu  (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.''

Bu ibare eklenmek şartıyla, metinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun alıntılar yapılabilir ve metin farklı mecralarda paylaşılabilir, yazarın izni olmaksızın aksine hareket edilemez.

 


© 2017 BİLGİÇ HUKUK BÜROSU. Tüm Hakları Saklıdır.