Day

Ekim 11, 2020
Zina Sebebine Dayalı Boşanma Davası
Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Zina nedeniyle boşanma davası Türk Medeni Kanunu madde 161’de düzenlenmiş özel bir boşanma sebebidir. Eşlerin birbirlerine karşı, evlilik birliğinin kurulmasından itibaren sadakat yükümlülükleri bulunmaktadır. Eğer eşlerden biri zina ederse, bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmiş olacak ve diğer eş bu nedenle boşanma davası açabilecektir. Medeni Kanuna göre zina nedeniyle boşanma davası...
Read More