Kasım, 2020 - Bilgic Hukuk

Month

Kasım 2020
Soybağının Reddi – Tanıma ve Babalık Davası Nedir? Soybağı kelime anlamı olarak babanın kan bağı olarak tanımlanabilir. Soybağının reddi ve babalık davası Türk Medeni Kanunu içinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesine göre koca, soy bağının reddi davasına başvurarak babalık karinesini çürütebilir. Bu yönüyle koca tarafından anne ve çocuk aleyhine soy bağının reddi davası açılabilir. Benzer şekilde...
Read More
Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası
Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Hayata kast nedeniyle boşanma davası, Türk Medeni Kanunu madde 162’de “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.” şeklinde özel boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Hayata kast, özel boşanma sebebi olmasının yanı sıra,...
Read More