Aile Hukuku Blogu

Boşanma Avukatı ve Boşanma Davası Ücretleri 2024

Boşanma Avukatı Ücreti 2024

2024 yılı için boşanma avukatı ücreti en düşük 17.900,00 TL olarak belirlenmiştir.  Boşanma davalarında vekillik görevini üstlenen avukata ödenecek olan vekalet ücreti, avukatın o dosyaya harcayacağı emek ve mesaisine göre değişiklik göstermektedir. Avukatın dava dosyasına yazacağı dilekçelerin alacağı zaman, gideceği kurum ve kuruluşların çokluğu boşanma avukatlık ücreti belirlenmesinde rol oynar. Boşanma dava dosyasının anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olduğu da ücretin belirlenmesi noktasında önemlidir.

Her yıl Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi resmi gazetede yayımlanır. Bu tarife, tüm Türkiye’deki avukatların alması gereken en düşük avukatlık ücretini belirtir.  Yine avukatların mensup oldukları barolar tarafından her yıl tavsiye niteliğinde bir ücret tarifesi yayımlanmaktadır. Bu tarife avukatların hangi dava ve işleri ne kadar ücretle alacaklarını belirlemektedir. Tavsiye niteliğinde olan ücret tarifesinin altında veya üstünde bir ücret almak avukatın kendi takdirindedir.

Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Boşanma avukatı, müvekkilinden talep edeceği ücreti harcayacağı emek ve zamanına göre belirlemektedir. Her davada olduğu gibi boşanma avukatı da dava sürecini yürütürken dilekçeler yazacak, delil toplayacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışacak ve görüşecek, bilirkişi incelemesi ve başkaca diğer araştırmalar yapacaktır. Bu hususlar da boşanma avukatının ücretinin belirlenmesinde rol oynayacaktır. Silivri boşanma avukatı Ezgi Merve SAPMAZ ile başka bir il veya ilçedeki avukatın isteyeceği ücreti farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle ücret belirlemesini için boşanma davasını yürütecek avukatla görüşmenizi tavsiye ederiz.

Silivri boşanma avukatı için İstanbul Barosu’nun belirlediği tavsiye niteliğindeki ücretler;

Boşanma Avukatı Ücreti 2024 Ücret Tarifesi

 • Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar 34.500,00 TL.
 • Nişan bozulmasından doğan davalar 52.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i.
 • Anlaşmalı boşanma davaları 52.500,00 TL.
 • Çekişmeli boşanma davaları 78.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i.
 • Nesebin reddi, tahsisi ve babalık davaları 60.000,00 TL.
 • Nafaka davası 45.000,00 TL.
 • Evlat edinme davası 54.000,00 TL.
 • Ailenin korunmasına dair 6284 sayılı kanundan doğan davalar 30.000,00 TL.
 • Tenfiz davası 64.500,00 TL.

Boşanma Avukatı Ücreti Neye Göre Belirlenir?

Boşanma avukatının isteyeceği ücretin belirlenmesinde avukatın harcadığı emek ve mesainin etkili olduğunu belirtmiş idik. Boşanma davaları çoğu zaman günlerce hatta haftalarca uzun çalışmalar gerektiren dosyalardır. Boşanma avukatları boşanma dosyasına dilekçeler sunmak, duruşmaları takip etmek, delil toplamak, aleyhe bir karar oluşur ise istinaf ve temyiz kanun yollarını tüketmekle yükümlüdürler. Bu gibi durumlar da boşanma avukatının ücretinin belirlenmesi açısından önemlidir.

Boşanma Avukatı Ücretleri Değişir Mi?

İstanbul Barosu’nun boşanma avukatı için hazırladığı tarifeye bakılacak olursa boşanma avukatı ücreti 2 farklı şekilde düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası için ücret 52.500,00 TL belirlenirken, çekişmeli boşanma davası için 78.000,00 TL avukatlık ücreti belirlenmiştir. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları arasında bir ücret farklılığı olmasının nedeni ise çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatlarınca daha fazla emek ve mesai harcanması, daha uzun süreç olmasıdır.

Tarafların aile mahkemesine açacakları çekişmeli boşanma davalarıyla birlikte maddi tazminat ve manevi tazminat talebinde bulunmaları da mümkündür. Evlilik birliğinin devamı sırasında karşı tarafın yaptıkları nedeniyle maddi ve manevi olarak zarara uğrayan taraf mahkemeden bu zararının giderilmesini talep edebilir.

Boşanma davasının boşanma avukatı tarafından takip edilmesi durumunda da avukatın talep edilen ve mahkemece belirlenecek olan tazminat miktarından  yüzde üzerinden pay alma hakkı söz konusudur. Duruma Silivri boşanma avukatı açısından bakacak olursak, çekişmeli boşanma davası için 78.000,00 TL avukatlık ücreti talep eden avukat ayrıca tazminat miktarı üzerinden %15 oranda bir ücret de talep edebilir. Dolayısıyla belirlenecek avukatlık ücreti 78.000,00 TL avukatlık ücreti + tazminat tutarının %15’i oranında ücrete hak kazanır.

Boşanma Davalarında Harç Ücreti Ne Kadardır?

Davanın açılması sırasında mahkeme tarafından alınan masraf, harçlandırma olarak anılmaktadır. Dava dilekçesiyle birlikte harç ve masrafların mahkeme veznesine yatırılmasıyla boşanma davası açılmış olur. Bu harç devlet tarafından tahsil edilmektedir ve her yıl artarak değişiklik göstermektedir. Dava açma harcının mahkeme veznesine yatırılmaması durumunda dava şartı eksikliğinden davanın reddi kararı verilir. Boşanma davalarında mahkeme veznesine yatırılacak harç ücreti ortalama 3.000,00 TL civarındadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 2024

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha hızlı ve rahat bir süreçtir. Bu nedenle avukatlı anlaşmalı boşanma ücreti ve avukatsız anlaşmalı boşanma ücreti merak edilen konular arasındadır.

 • Boşanma avukatıyla takip edilen anlaşmalı boşanma davası ücreti: 52.500,00 TL (değişiklik gösterebilir)
 • Boşanma avukatıyla takip edilmeyen anlaşmalı boşanma davası ücreti: 3.000,00 TL’dir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, ödenen bu 3.000,00 TL’lik tutar, sadece mahkeme veznesine yatırılan harçları ifade etmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları süreç olarak hızlıdır ve bu sebeple daha uygun ücretlidir. Anlaşmalı boşanma davaları ortalama 1-2 ay içerisinde bitmekte ve velayet, nafaka, mal rejiminden kaynaklanan sorunların tek celsede bitmesine imkan sağlamaktadır. Silivri boşanma avukatı Ezgi Merve SAPMAZ, anlaşmalı boşanma sürecine son derece hakim bir avukat olarak, sürecin şeffaf ve taleplere uygun bir şekilde sonuçlandırdığını beyan etmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun ve emek isteyen süreçlerdir. Dava sürecinde delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi, birçok duruşmaya girilmesi ve dilekçeler yazılması gerekir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davası ücreti 2024 yılı için de oldukça merak edilmektedir.

 • Boşanma avukatıyla takip edilen çekişmeli boşanma davası ücreti: 78.000,00 TL (değişiklik gösterebilir)
 • Boşanma avukatıyla takip edilmeyen çekişmeli boşanma davası ücreti: 3.000,00 TL’dir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, ödenen bu 3.000,00 TL’lik tutar, sadece mahkeme veznesine yatırılan harçları ifade etmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davaları uzmanlık gerektiren davalar olduğundan sürecin uzman boşanma avukatı ile takip edilmesi yarara olacaktır.

Boşanma Davalarında Ücreti Kim Öder?

Boşanma davalarında avukatlık ücreti denildiğinde iki farklı ücret gündeme gelmektedir. Birincisi avukat ile müvekkili arasındaki avukatlık ücreti, diğeri de avukat ile karşı taraf arasındaki vekalet ücretidir. Avukat ile müvekkili arasındaki boşanma avukatı ücreti 17.900,00 TL altında kalmamak şartı ile taraflar arasında serbestçe belirlenir. Burada önemli olan nokta belirlenen avukatlık ücretinin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında olmamasıdır. Boşanma vekalet ücreti genel olarak peşin olarak davanın başında ödenmektedir.

Avukat ile diğer taraf arasındaki avukatlık ücreti diğer ismiyle karşı vekalet ücreti ise; boşanma davası sonucunda davada haksız çıkan tarafın haklı çıkan taraf avukatına ödediği ücrettir. Bu ücretin ödenmesi için davanın başında mahkemeden talep edilmiş olması gerekmektedir. Mahkemece davanın sonucuna göre yürürlükte bulunan ücret tarifesine göre karşı vekalet ücreti belirlenir. Özetle avukat ile müvekkili arasındaki avukatlık ücreti ve avukat ile karşı taraf arasındaki vekalet ücreti birbirinden farklıdır.

Boşanma davalarında ücreti kimin ödeyeceği tarafların anlaşmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında genel olarak ücretin taraflarca ortak olarak ödendiği görülmektedir.

Boşanma Avukatı Danışmanlık Ücreti Ne Kadar?

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ilk bir saat için 2.300,00 TL’dir. Takip eden her saat için 1.300,00 TL’dir. Eğer danışmanlık hizmeti çağrı üzerine gidilen yerde veriliyor ise ilk bir saat için 4.800,00 TL’dir. Takip eden her saat için 2.500,00 TL’dir

Aile Hukuku ile alakalı diğer makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

(Avukatlık Kanunu uyarınca ücretsiz danışmanlık ve bilgi verme hizmetimiz bulunmamaktadır.)

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

 

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir