BAKIRKÖYBOŞANMA AVUKATI 
0553 351 62 23 iletisim@bilgichukuk.com

BAKIRKÖY BOŞANMA AVUKATI


BAKIRKÖY BOŞANMA AVUKATI 

Boşanma Avukatı Nedir?

           Türk Medeni Kanununda boşanma madde 161 ve devamında düzenlenmiştir. Boşanma avukatı, kişilerin boşanma gayesiyle müracaat ettikleri ve boşanma ile sonuçları yönünde hukuki danışmanlık talep ettikleri avukat olarak tanımlanabilmektedir.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

           Boşanma avukatı tarafından boşanma davaları iki şekilde çözümlenebilir. İlki anlaşmalı boşanma, ikincisi ise çekişmeli boşanmadır. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler boşanmanın tüm sonuçlarında anlaşarak yargı yoluna başvurabilir. Ancak bunun için evliliğin en az 1 yıl sürmesi şartı bulunmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise tarafların boşanmanın hukuki sonuçlarında anlaşamadıkları ve 1 yıl sürmeyen evliliklerde geçerli olabilmektedir.

Boşanma Davasında Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

            Gerek anlaşmalı boşanma davasının gerekse de çekişmeli boşanma davasının açılmasında ve yargılama sürecinin yürütülmesinde her ne kadar boşanma avukatı zorunlu olmasa da, hukukta sürelerin önem arz etmesi, delillerin hukuka uygun ve düzenli bir şekilde sunularak iddiaların ispatlanmasının kolaylaşması gibi hususlar göz önüne alındığında boşanma davalarının iyi bir boşanma avukatı ile takibi telafisi güç zararların doğmasına engel olacaktır.

Bakırköy’de Boşanma Avukatı Bulunur Mu?

            Bir Boşanma Avukatı Avcılar dâhil olmak üzere Türkiye’nin her yerinde avukatlık faaliyetini yürütebilir. Ancak boşanma avukatı avukatlık faaliyetini yürütmek istediği ilin baro levhasına kaydını yaptırır.

           Bakırköy Boşanma Avukatı, gerek anlaşmalı boşanma davalarında gerek çekişmeli boşanma davalarında gerekse de bu davaların feri niteliğinde sayılan maddi-manevi tazminat, nafaka, velayet talepli davalarda taraflara etkili şekilde hukuki yardımda bulunabilmeyi kendisine amaç edinmiştir. Bakırköy Boşanma Avukatı Ezgi Merve Bilgiç uzmanlık alanı olan aile ve boşanma hukukunda müvekkillerine en iyi şekilde hukuki yardımda bulunmakta; şeffaf, sır saklayan, dinamik ve yenilikçi anlayışıyla problemlere çözüm bulmaktadır. Boşanma Avukatı Ezgi Merve BİLGİÇ, Bakırköy başta olmak üzere İstanbul’un birçok ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyeti yürütmektedir. 

           Bakırköy Boşanma Avukatı hukuki yardımda bulunduğu müvekkillerine en iyi boşanma avukatlığı hizmetini vererek müvekkillerini tüm hukuki süreç hakkında bilgilendirmekte ve ulaşılabilir, çözüm odaklı bir hukuki destek sağlamaktadır.


© 2017 BİLGİÇ HUKUK BÜROSU. Tüm Hakları Saklıdır.