Ceza

Cinsel İstismar ve Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçu

Cinsel İstismar Suçu Nedir?

Cinsel istismar suçu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde belirtilmiştir. Çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunmak ve buna bağlı olarak cinsel davranışlar sergilemek; cinsel istismar suçudur.

Çocuğun cinsel istismarı suçu, yaş olarak değerlendirildiğinde üç farklı yaş kategorisi şeklinde değerlendirilmelidir. Bunlardan birincisi 15 yaşını henüz tamamlamamış olan çocuklardır. Diğeri 15 yaşını tamamlamış, 18 yaşını henüz tamamlamamış olan fakat henüz kendisine yapılan fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan çocuklardır. Üçüncüsü ise; 15 ile 18 yaş arası olan çocukların cebir, tehdit, hile veya iradesini etkileyebilecek başka bir durum ile istismar edilmesidir.

Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Cezası Nedir?

Basit cinsel istismar için verilen cezalar aşağıdaki gibidir:

 • Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesindeki birinci cümleye göre; eğer bir kişi bir çocuğu cinsel yönden istismar eder ise, bu kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.
 • Aynı maddenin ikinci cümlesine göre; sarkıntılık düzeyinde kalmış olan bir cinsel istismar eğer çocuklara uygulanır ise, bu durumda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.
 • maddenin üçüncü cümlesine göre eğer 12 yaşını tamamlamamış olan bir çocuk basit cinsel istismara uğrar ise bu durumda verilecek olan ceza en az 10 yıl olmalıdır. Sarkıntılık seviyesinde kalması halinde ise 5 yıldan az ceza verilmesi mümkün değildir.
 • Bir çocuğa başka bir çocuğun sarkıntılık yapması durumunda ise; soruşturma ve kovuşturma yapılması için mağdur olan tarafın, velisinin veya vasisinin şikayeti gerekmektedir.

Hangi Durumlarda Basit Cinsel İstismar Suçunun Cezası Arttırılmaktadır?

Basit cinsel istismar suçunun daha fazla ceza gerektirdiği durumlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Bir çocuğu birden fazla kişinin birlikte istismar etmesi durumunda,
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşamak zorunluluğunun bulunduğu ortamların sağladığı kolaylığın kötüye kullanılması durumunda,
 • Üvey anne, üvey baba, üvey kardeş, evlat edinen veya üçüncü derece dahil olmak üzere kan bağı olanlar tarafından çocuğun istismar edilmiş olması durumunda,
 • İstismar edilen kişiyi koruma, bakma ve gözetme yükümlülüğü olan bir kişinin bu suçu işlemesi durumunda,
 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak bir çocuğun istismar edilmesi durumunda sanığa verilecek cezanın yarı oranında artırılması öngörülmüştür.

Çocukların Cinsel İstismarının Yaralanma veya Ölüm İle Sonuçlanması Durumunda Ceza Ne Olmaktadır?

Kasten yaralama, mağdurun bitkisel hayata girmesi, istismar edilen çocuğun ölmesi sonucunda verilen cezalar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türk Ceza Kanunu’nun madde 103/5’e göre cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin sonucunda mağdurda kasten yaralama suçunun ağır neticelerinin meydana gelmesi halinde, sanık cinsel istismar suçunun yanı sıra ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uyarınca da cezalandırılacaktır.
 • Cinsel istismara uğrayan kişinin bitkisel hayata girmesi veya ölmesi halinde Türk Ceza Kanunu 103/6’ya göre sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçu Nedir?

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı Türk Ceza Kanunu madde 103/2’de tanımlanmıştır. Bir çocuğun vücuduna organ veya sair bir cisim sokularak istismar fiilinin işlenmesi durumunda, sanık hakkında 16 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Nitelikli cinsel istismara uğrayan kişinin 12 yaşından küçük olması durumunda ise mahkemece hükmolunacak hapis cezası 18 yıldan az olmayacaktır.

Cinsel istismarın nitelikli sayılması için vücuda anal, vajinal veya oral yoldan sair bir cismin veya organın sokulması gerekmektedir. Bu noktada amacın cinsel arzunun tatmini olup olmaması önem arz etmemektedir. Amaç her ne olursa olsun, çocuğun vücuduna sair cisim veya organ sokuluyor ise; nitelikli cinsel istismar suçu sayılmaktadır.

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarının Cezasını Arttıran Haller Nelerdir?

Bir çocuğa nitelikli cinsel istismar uygulayanların alacakları cezayı arttıran durumlar aşağıda verilmiştir:

 • Bir çocuğu birden fazla kişinin birlikte istismar etmesi durumunda,
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşamak zorunluluğunun bulunduğu ortamların sağladığı kolaylığın kötüye kullanılması durumunda,
 • Üvey anne, üvey baba, üvey kardeş, evlat edinen veya üçüncü derece dahil olmak üzere kan bağı olanlar tarafından çocuğun istismar edilmiş olması durumunda,
 • İstismar edilen kişiyi koruma, bakma ve gözetme yükümlülüğü olan bir kişinin bu suçu işlemesi durumunda,
 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak bir çocuğun istismar edilmesi durumunda sanığa verilecek cezanın yarı oranında artırılması öngörülmüştür.

Nitelikli Cinsel İstismar Suçu Yaralanma veya Ölüm İle Sonuçlanır İse Verilen Ceza Ne Olmaktadır?

Nitelikli cinsel istismar suçunun ağır sonuçlarının olması durumunda; yapılan istismarın sonucuna göre TCK madde 103/4-5-6’ya göre uygulanacak olan cezalar belirtilmektedir.  Buna göre eğer silah, bıçak, sopa gibi aletler ile bir çocuğa karşı cebir ve tehdit suçu işlenir ise; bu durumda istismar eden kişinin alacağı ceza yarı oranında artmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun madde 103/5’e göre nitelikli cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin sonucunda mağdurda kasten yaralama suçunun ağır neticelerinin meydana gelmesi halinde, sanık cinsel istismar suçunun yanı sıra ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uyarınca da cezalandırılacaktır.

Nitelikli Cinsel istismara uğrayan kişinin bitkisel hayata girmesi veya ölmesi halinde Türk Ceza Kanunu 103/6’ya göre sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel İstismar Suçlarında Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasını Geri Bırakma Mümkün Müdür?

Cinsel istismar suçlarının ertelenmesi veya hafifletilmesi mümkün değildir. Hapis cezası miktarı dolayısı ile cinsel istismar suçu işleyen bir kişinin suçunun adli para cezasına dönüştürülmesi mümkün değildir. Cinsel istismar suçu belirli bir denetim süresi içerisinde bir sonuç doğurabilecek bir suç olmadığından ve hükmedilen hapis cezasının miktarından dolayı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün olmamaktadır. Çocuk istismarı cezalarının ertelenebilmesi de mümkün değildir.

Cinsel İstismar Suçunun Şikayet Süresi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Cinsel istismar suçunun şikayet ve zaman aşımı süresi için bilinecekler şöyledir:

 • Cinsel istismar suçu için uzlaşma söz konusu değildir. Basit veya nitelikli cinsel istismar ya da sarkıntılık suçu fark etmemektedir. Uzlaşma hükümleri uygulanmamaktadır.
 • İşlenen suç sarkıntılık ise bu durumda failin de yaşı küçük olduğunda, mağdurun vasisinin şikayeti olmadan soruşturma açılmamaktadır. Şikayet süresi ise 6 aydır. Bu süreçte dava açılmış dahi olsa şikayetten vazgeçme mümkündür.
 • Basit veya nitelikli cinsel istismar suçu şikayete bağlı suçlardan değildir.
 • Cinsel istismar suçları için dava zaman aşımı süresi 15 yıldır. Bu süre içerisinde soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi mümkündür.

Cinsel İstismar Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar suçu için görevlendirilen mahkeme; suça bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sarkıntılık sebebi ile dava açılacak ise görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Ancak sarkıntılık kapsamına girmeyen cinsel istismar suçları için dava açılacak ise bu durumda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olmaktadır.

 

Daha detaylı bilgi almak ve yargılama sürecini takip etmek için, Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”


 

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.