Hizmetlerimiz - Bilgic Hukuk

HİZMETLERİMİZ

Aile ve Miras Hukuku ile Diğer Medeni Hukuk

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra…

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme…

Gayrimenkul Hukuku

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye’de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul…

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki…

Ceza Hukuku ve Ceza Davası

Bilgiç Hukuk Bürosu tarafından Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında…

İdare Hukuku

İdare Hukuku, kişiler ve topluluklar ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında Bilgiç Hukuk Bürosu, müvekkillerine…