Aile Hukuku Blogu

İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Nedir?

İddet Müddeti (Bekleme Süresi)  Nedir?

İddet müddeti; boşanmasının ardından kadının tekrar evlenebilmesi için beklemesi gereken süredir. İddet müddeti soy bağı dengesi açısından önem arz etmektedir. Zira evlilik birliği içerisinde cinsel ilişki yaşanması durumda kadının gebe olma ihtimali bulunduğundan, nesep karışıklığının önlenmesi amacıyla kanun koyucu tarafından boşanma kararının kesinleşmesinden sonra kadının yeniden evlenmesi için süre kısıtlaması getirilmiştir. Halk arasında bekleme süresi olarak da bilinen iddet müddeti boşanan erkeğin değil yalnızca kadının beklemesi için getirilen bir kısıtlamadır. Boşanma davası makalemizle ilgili ayrıntıları da buradan öğrenebilirsiniz.

İddet Müddeti Süresi Ne Kadardır?

TMK m.132/1 hükmüne göre kadının evliliğin sona ermesinden başlayarak beklemesi gereken iddet müddeti süresi 300 gündür.  Evliliğin sona erme tarihi boşanma kararının kesinleştiği tarihtir. Mahkeme tarafından boşanma kararının kesinleştirilmesi için gerekçeli kararın hazırlanarak taraflara tebliğ edilmesi ve tarafların da tebliğ edilme tarihinden itibaren süresi içerisinde kanun yoluna başvurmamış olması gerekmektedir. Taraflar kanun yoluna başvurmadığında veya bu haklarından feragat ettiklerinde boşanma kararı kesinleşecektir. Bunun dışında taraflar karara karşı kanun yoluna başvurursa, üst mahkemece itirazın reddedilmesi halinde karar kesinleşecektir. Boşanan kadının kararın kesinleşmesinden itibaren yeniden evlenebilmesi için 300 günlük iddet müddetini beklemesi gerekir.

İddet Müddeti Nedir

İddet Müddeti (Bekleme Süresi) Bitmeden Evlenilebilir Mi?

Evlilik birliği sona eren kadının iddet müddetini beklemeden yeniden evlilik kurabilmesi mümkündür. Zira iddet müddeti  kesin olmayan evlenme engellerinden biridir. Bu sebeple boşanan kadın yeni bir evlilik yapabilecektir. Kadının bu süreyi beklemeden evlenmesi halinde evliliğin iptali veya sona erdirilmesi söz konusu olmayacaktır. Evlilik normal bir evliliğin tüm sonuçlarını doğurmaya devam edecek, geçerliliğini yitirmeyecektir.

İddet Müddeti Nasıl Sona Erer?

İddet müddeti boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 günlük sürenin bitmesiyle kendiliğinden sona erer. Belirlenen süre dolmadan iddet müddetinin sona ermesi de mümkündür. Bunun için boşanan kadın mahkemeden bekleme kararının kaldırılması için talepte bulunabilir. Ancak mahkemenin iddet müddetini sona erdiren kararı vermesi için kadının gebe olmaması gereklidir. Ayrıca kanun, iddet müddetinin kadının doğurmasıyla sona ereceğini düzenlemiştir. Kadının doğum yapması ile birlikte iddet müddeti son bulacağından kadın yeniden evlilik yapabilecektir.

İddet Müddetinin Kaldırabileceği Durumlar Nelerdir?

İddet müddetinin kaldırılması için mutlaka mahkeme kararı gereklidir. İddet müddetinin kaldırılması kanunda iki şekilde düzenlenmiştir.

  • Kadının gebe olmadığının anlaşılması: Kadın gebe olmadığının anlaşılması halinde mahkemeden bekleme süresinin kaldırılmasının talep edebilecektir. Mahkemeden talepte bulunan kadının gebe olmadığını kanıtlaması durumunda iddet müddeti sona erer. Bu durumun kanıtlanabilmesi için de kadın doğum uzmanının imzasını taşıyan doktor raporu ile belgelenmesi gerekir.
  • Eşlerin yeniden evlenmesi: Evlilik birliği sona eren eşler, yeniden evlenmek istemeleri durumunda mahkemeden iddet müddetinin kaldırılmasını talep edebileceklerdir.

İddet Müddeti İçerisinde Doğum Gerçekleşmesi Veya Hamile Kalınması Halinde Ne Olur?

Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından başlayan 300 günlük süre içerisinde kadının doğum yapması halinde babalık karinesi gereği çocuğun babası boşanılan koca sayılacaktır. Bu karine aksi ispatlanmadığı sürece geçerli kabul edilir.

Bekleme süresi içerisinde kadının başka birinden hamile kalması durumunda ise o kişi ile evlenebilmesi için iddet müddetini beklemesi zorunludur. Zira iddet müddeti içerisinde kadının yeniden evlenebilmesi için, gebe olmadığını ispatlayan doktor raporu sunarak mahkemeden karar alması gerekmektedir. Nitekim kadın gebe olduğunda mahkemece iddet müddetinin kaldırılması kararı verilemeyecektir. Bu durumda kadın iddet müddeti içerisinde doğum yaptığında babalık karinesi gereği doğan çocuğun babasının boşanılan eş olduğu kabul edilir. Hal böyle olduğunda nesep karışıklığının önlenmesi için yapılması gereken, boşanılan eş tarafından soy bağının reddi davası açmak olacaktır.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Nasıl ve Nerede Açılır?

İddet müddetinin kaldırılması davası Aile Mahkemesine verilecek bir dava dilekçesiyle açılır. Davacı kadın mahkemeye gebe olmadığını gösterir doktor raporu sunarak iddet müddetinin kaldırılmasını talep edecektir. İddet müddetinin kaldırılması davası hasımsız bir dava türü olduğundan kimseye karşı açılmamakta olup yalnızca davacı tarafın talebiyle karar verilmektedir. Ayrıca bu dava çekişmesiz yargı niteliğinde olduğundan basit yargılama usulü uygulanacaktır. Yetkili olan mahkeme kadının yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde bu davalara Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla bakacaktır.

İddet Müddetinin Kaldırılması Dava Dilekçesinde Neler Yazılmalıdır?

İddet müddetinin kaldırılması davası açmak isteyen davacı kadın, dava dilekçesinde boşanma davasının mahkemesini, esas ve karar numarasını, kesinleşme tarihini, eşi ile boşandığını ancak 300 günlük bekleme süresi nedeniyle başka birisiyle evlenemediğini, bu sürenin kaldırılması talebinde bulunduğunu belirten bir dava dilekçesi hazırlamalıdır. Ayrıca dilekçede doktor raporunun delil olarak sunulması gerekmektedir.

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler