Aile Hukuku Blogu

Kadın Boşanma Davası Açar Erkek Kabul Etmezse

Kadın Boşanma Davası Açar Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse ne olur sorusunun cevabı boşanma davasının çekişmeli boşanma niteliğine bürünecek olmasıdır. Boşanma davaları Türk Medeni Kanununa göre anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılır. Çekişmeli boşanma, nedenleri ve sonuçları itibarıyla eşlerin boşanmaya dair istek ve görüş noktasında uyuşmazlık yaşadığı dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davalarında mahkeme boşanma gerekçesini sorgulamaz; ancak çekişmeli boşanma davalarında gerekçe ve boşanma nedenleri önem arz etmektedir. Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse mahkemenin kadının gerekçesini geçerli sayması durumunda erkeğin kabul etmemesi hukuki açıdan bir anlam ifade etmeyecektir. Süreç çekişmeli olarak devam edecektir.

Kadın tarafından belirtilen gerekçeler makul, anlaşılabilir ve tatmin edici olmalıdır. Gerekçelerin gerçek hayatta yaşananlarla örtüşmesi sağlıklı bir dava sürecinin işlemesi için bir zorunluluktur. Böylelikle boşanmanın gerçekleşmesi için gerekçeler ispatlanabilir ve hak talebinde ispatlayan kişi lehine bir durum oluşturur. Sonuç olarak kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse bile boşanma gerçekleşir.

Kadın Boşanma Davası Açar Erkek Kabul Etmezse Dava Reddedilir mi?

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse boşanma davasının sonucu değişmez. Boşanma davasının reddedilme nedeni boşanmayı isteyen tarafın ileri sürdüğü iddiaları ispatlayamamasından kaynaklanır. Hukuk sistemine göre iddia eden iddialarını ispatlamakla yükümlüdür. Boşanmaya gerek olarak gösterilen olgu ve olaylar delillerle ispatlanıp şahitlerle desteklenebilirse boşanma süreci beklenenden hızlı sonuçlanabilir. Bunun dışında erkeğin boşanmayı istememesi davanın sonucunu değil süresini değiştirebilir.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Nafaka Alabilir Mi?

Kadın Boşanma Davası Açarsa Nafaka Alabilir Mi?

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse nafaka durumu boşanmak isteyen kadınlar tarafından bir araştırma konusudur. Nafakanın durumu boşanmayı kimin istediği ile alakalı bir durum değildir. Nafaka; boşanma aşamasındaki çiftlerin maddi durumu, çocuğun olup olmadığı, çocuğun velayetinin kimde kaldığı ve ihtiyaçlara göre belirlenir. Dolayısıyla boşanma davasını kim açarsa açsın nafaka bunlardan bağımsız bir şekilde mahkeme tarafından belirlenmektedir.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Hakları Nelerdir?

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse dahi bu durum boşanma davasında kadının haklarını etkilemez. Eşlerin evlilik sürecinde birbirileri üzerinde hak ve sorumlulukları olduğu gibi boşanma sürecinde de bu hak ve sorumluluklar devam eder. Hak talebi mahkemenin vereceği karara göre şekillenir.

  • Kadın, eşinden olan çocuğuna ilişkin velayet talebinde bulunabilir. Çocuğun dava aşamasındaki durumu hak talebini etkiler.
  • Kadın, çocuğunun hayatını idame ettirmek üzere tedbir, iştirak nafakası talebinde bulunabilir. Eğer boşanma sonrası kadın müşkül bir duruma düşüyorsa bu durum için yoksulluk nafakası talebinde bulunabilir.
  • Kadın, evlilik sürecinden dolayı yaşadığı fiziki ve ruhsal sorunlardan kaynaklanan hak kayıpları için maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.
  • Kadın, evlilik süresinde sahip olunan mallara ilişkin hak talebinde bulunabilir.
  • Kadın, ziynet eşyalar üzerinde yaşanan ihtilaflara ilişkin hak talebinde bulunabilir.
  • Kadın, ev eşyalarına ve çeyizlerine ilişkin hak talebinde bulunabilir.

Boşanma Davasında Taraflardan Birinin Boşanmak İstememesi Durumunda Ne Olur?

Boşanma Davasında Taraflardan Birinin Boşanmak İstememesi Durumunda Ne Olur?

Boşanma davalarında en sık karşılaşılan durum davanın çekişmeli görülmesidir. Eşlerden birisinin boşanmayı istememesinin hukuki açıdan bağlayıcılığı mevcut vakaya göre değişiklik göstermektedir. Bu durum boşanma davası için gerekçeyi önemli kılmaktadır. Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse bu durumun hukuki bağlayıcılığı yoktur. Kadın, uygun gerekçeyi gösterdiği takdirde dava mahkeme tarafından görülür ve erkeğin isteği hukuki açıdan boşanmanın gerçekleşmesini engellemez. Aynı durum kadının boşanmayı istemediği durumlar için de geçerlidir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse dava çekişmeli bir biçimde devam etmektedir. ‘’Çekişmeli boşanmada hakim ne sorar?’’ sorusu merak edilen konuların başında gelmektedir. Hâkimin soracağı sorular boşanmak isteyen kişinin gerekçelerinin geçerli olup olmadığının tespiti üzerinedir. Her boşanma davası kendi içinde farklılık gösterir ve ayrı ayrı olarak görülürler. Bu sebeple hakimin soruları her dava özelinde farklılık gösterebilir. Kişilerin sorulara net ve şeffaf bir biçimde cevap vermesi yeterlidir.

Çekişmeli Boşanma Tek Celsede Biter Mi?

Kadın boşanma davası açar erkek kabul etmezse boşanma davası çekişmeli bir hal alır. Çekişmeli boşanmaların kaç celse süreceği, kişilerin hayatının devam etmesi ve boşanma sürecinden uzun süre olumsuz etkilenmemeleri için bir araştırma konusudur. Çekişmeli boşama davası genellikle uzun sürmektedir; ancak tek celsede biten davalar da bulunmaktadır. Boşanmanın kaç celsede biteceğini belirleyen şey üzerine anlaşmazlık bulunan konuların çözümünün hangi zorluk seviyesinde olduğudur.

Aile Hukuku ile alakalı diğer makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

(Avukatlık Kanunu uyarınca ücretsiz danışmanlık ve bilgi verme hizmetimiz bulunmamaktadır.)

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler