Aile Hukuku Blogu

KOCANIN SOYADINI KULLANMAYA İLİŞKİN DAVALAR

Kocanın Soyadını Kullanmaya İlişkin Davalar

Türk Medeni Kanunu madde 173 kadının, boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin vermektedir. Ancak kocanın soyadını taşımanın mümkün olabilmesi için belirli koşulların varlığı gerekmektedir.

Kadın, boşandığı kocasının soyadını kullanmak isteyebileceği gibi, koca veya kadın bu iznin kaldırılmasını da talep edebilir. Burada iki dava söz konusu olmaktadır. Bu davalar;

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Davası ve Kocanın Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması Davası.

1-)Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Davası:

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Bu davada görevli mahkeme aile mahkemesi, aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesidir. Bu davanın olumlu sonuçlanması halinde kadın, kocasının soyadını taşıyabilir. Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Davasında, açılacak dava erkek eşe yöneltilmelidir.

2-) Kocanın Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması Davası:

Koca, koşulların değişmesi durumunda soyadının kullandırılmasına ilişkin verilmiş olan iznin kaldırılmasını isteyebilir. Her ne kadar kanun metninde Kocanın Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması Davasının koca tarafından açılabileceği belirtilse de, Yargıtay kadın tarafından da kocanın soyadını kullanma izninin kaldırılması davası açabileceği görüşündedir. Eğer açılan dava haklı görülür ise kadın, kocanın soyadını kullanmaya devam etmez ve kendi soyadına geri döner. Yine koca, verilen iznin kaldırılmasını talep etmediği sürece kadın, kocasının soyadını kullanmaya devam edebilecektir.

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Davası ve Kocanın Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması Davasında dikkat edilmesi gereken hususlar ise şu şekildedir:

  • Boşanmadan sonra kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda bir talep olmadan mahkemenin hüküm tesis edebilmesi mümkün değildir. Bu konuda usulüne uygun olarak açılmış ve harcı yatırılmış bir davanın olması gerekmektedir.
  •  Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Davası ve Kocanın Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması Davasında görevli mahkeme aile mahkemesi iken, Soyadına ilişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bu hususta görevli olmayıp bu davaların birbirine karıştırılmaması gerekir.
  • Boşandıktan Sonra boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin verilmesine ilişkin istek boşanmanın eki niteliğinde değildir. Bu bağımsız bir taleptir. Kişinin boşanma davasında cevap dilekçesinde bu konuda istekte bulunmuş olması, talebi dava haline getirmez. (Yargıtay 2. HD, 2010/10644 E. 2011/11581 K)

Daha detaylı bilgi almak ve yargılama sürecini takip etmek için Silivri’de avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık veren Bilgiç Hukuk Bürosu iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Bilgiç Hukuk Bürosu

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’a aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Bu ibare eklenmek şartıyla, metinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun alıntılar yapılabilir ve metin farklı mecralarda paylaşılabilir, yazarın izni olmaksızın aksine hareket edilemez.

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.