0553 351 62 23 iletisim@bilgichukuk.com
Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Günümüzde en çok karşılaşılan sorulardan bazıları Boşanma Nedir? Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir? ve Boşanma Davası Nasıl A

Av. Ezgi Merve BİLGİÇ'in Bayram Mesajı
Av. Ezgi Merve BİLGİÇ'in Bayram Mesajı

Dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en yüksek düzeyde yaşandığı bir Ramazan Bayramı’na daha ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.Bayramlar; milli ve ma

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, TCK'nın 104'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre cebir, tehdit ve hiley

YAĞMA (GASP) SUÇU
YAĞMA (GASP) SUÇU

Yağma (gasp) suçu, Türk Ceza Kanunun 148 ve 149. Maddelerinde düzenlenmiştir.

Kanunumuzda yağma suçu, bir başkasını, kendisinin veya yakınının haya

KOCANIN SOYADINI KULLANMAYA İLİŞKİN DAVALAR
KOCANIN SOYADINI KULLANMAYA İLİŞKİN DAVALAR

Türk Medeni Kanunu madde 173 kadının, boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin vermektedir. Ancak kocanın soyadını taşımanın mümkün olabilmesi

HIRSIZLIK SUÇU
HIRSIZLIK SUÇU

Türk Ceza Kanunumuzda hırsızlık suçu 141. Madde ve devamında düzenlenmiştir. Kanunumuzda hırsızlık suçu, bir kimsenin başkasına ait bir ta

Mobbing (Psikolojik Taciz) Nedir?
Mobbing (Psikolojik Taciz) Nedir?

Mobbing; literatürde psikolojik şiddet, baskı, yıldırma, rahatsızlık verme, taciz anlamlarını taşımaktadır. Mobbing (psikolojik taciz), iş yerinde, özel

KAYIP KAÇAK BEDELİNDE ANAYASA MAHKEMESİNDEN KÖTÜ HABER !

Anayasa Mahkemesi elektrik faturasındaki kayıp-kaçak bedelinin ödenmesi konusunda son noktayı koydu ve kayıp kaçak bedelinin tüketiciden tahsil edilmesini anayasaya uygun b

YARALAMA SUÇU
YARALAMA SUÇU

Türk Ceza Kanunun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında yer alan, 86.maddde Kasten Yaralama, 87.madde Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, 88.madde Kasten yaralam

İş Kazası Tazminatı ve Koşulları
İş Kazası Tazminatı ve Koşulları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 3. maddesine göre iş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölü

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti
Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti

Türk Ceza Kanunun Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen 188. Maddesi uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi imal eden, ithal eden, ihraç eden, satan, satışa ar

Bylock'un Delil Niteliği
Bylock'un Delil Niteliği

T.C. Yargıtay Başkanlığı - 16. Ceza Dairesi
Esas No.: 2017/1443
Karar No.: 2017/4758
Karar tarihi: 14.07.2017

 

(...)

BYLOCKUN DELİL NİTELİĞİ

Boşanma Sebepleri
Boşanma Sebepleri

BOŞANMA SEBEPLERİ

Kanunda belirlenen boşanma sebeplerinin varlığı halinde, resmi memur önünde kanuna uygun bir şekilde yapılan evlilik hakim kararıyla sona erdir

Anıyoruz, Arıyoruz...
Anıyoruz, Arıyoruz...

Kurtuluş Savaşı'nın önderi, yurdumuzun kurtarıcısı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Yüce Atatürk'ün doğ

İş Mahkemeleri Kanunu ve Zorunlu Arabuluculuk
İş Mahkemeleri Kanunu ve Zorunlu Arabuluculuk

25.10.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca işçi ve işveren alacağı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya b

Sonraki Sonuncu

© 2017 BİLGİÇ HUKUK BÜROSU. Tüm Hakları Saklıdır.