Ceza Hukuku

Ceza muhakemesi hukuku, yakalama, el koyma, arama, telefon ve ortam dinlemesi, tutuklama gibi koruma tedbirleri ile suç şüphesi…

Aile Hukuku

Aile hukuku da medeni hukukun bir alt dalı olarak boşanma davası, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir…

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku; hekimlerin sorumlulukları, sağlık çalışanlarının hakları, özel sağlık kuruluşları ile idare arasında meydana gelen ve sağlık hukuku mevzuatı içerisindeki diğer konuları inceler. 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki…