Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık Hukuku ile ilgili yazılarımız bu bölümde paylaşılacaktır.

Tıbbi Malpraktis Nedir?
Malpraktis Nedir? “Hatalı uygulama”,  kötü uygulama” anlamına gelen malpraktis kelimesi köken olarak Latince “Male” ve “Prakxis” kelimelerinden türemektedir. Genel olarak uygulamada bir meslek sahibinin, mesleğini icra ederken meydana gelen kusurlu, hatalı uygulamalar anlamına gelmektedir. Tıbbi müdahaleyi gereği gibi ifa etmemek anlamına gelmekte olup bu haliyle de kötü ifa kavramının tıp uygulamalarındaki karşılığıdır. Tıbbi Malpraktis Nedir?...
Read More