Dilekçe Örnekleri

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Örneği

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Nedir?

Savcılığa şikayet dilekçesi bir suçtan mağdur olan kişi, bu yaşadığı haksızlığın karşılığını bulabilmesi için savcılık makamına verdiği dilekçedir. Savcılığa şikayet suçun işlendiği yerdeki adliyede bulunan müracaat savcılığına yapılır. Mağdur veya suçtan zarar gören kişinin hazırladığı savcılığa şikayet dilekçesinin müracaat savcılığına verilmesiyle şikayet, bir hazırlık numarası alır. Kanunda her ne kadar savcılığa şikayetin sözlü olarak da yapılabileceği düzenlenmişse de uygulamada savcılığa şikayetler yalnızca yazılı şekilde alınmaktadır. Bir suçun oluştuğu yönündeki şikayet cumhuriyet savcılıkları haricinde kolluk görevlilerine, valilik ve kaymakamlıklara veya şikayet eden taraf yurt dışında ise bulunan ülkedeki konsolosluğa yapılabilir.  Kişinin suç duyurusunda bulunmasının ardından cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatılacak, deliller toplanacak ve yeterli şüphenin söz konusu olması halinde şikayet edilen kişi veya kişiler hakkında iddianame düzenleyerek kamu davası açacaktır. Savcılıkça düzenlenen iddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından başlayan süreç kovuşturma olarak adlandırılmaktadır.

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Savcılığa şikayet dilekçesi suçun işlendiği yerdeki cumhuriyet başsavcılığına yazılır ve teslim edilir. Şikayet dilekçesinde şikayette bulunan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri, şikayet edilen şüphelinin belli ise kimlik ve iletişim bilgileri yazılır. Suçun kim tarafından işlendiği belli değil ise şikayet faili meçhul olarak yapılır. Bunların yanında şikayet dilekçesine belli ise suç tarihi yazılmalıdır. Suç tarihinin yazılması, soruşturulması şikayete tabi olan suçların takibi açısından önemlidir. Zira soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlarda şikayet süresi suçun veya suçlunun öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Şikayete suç tarihinin de eklenmesinin ardından şikayette bulunulmasına neden olan olaylar ayrıntılı olarak anlatılmalı ve deliller bu bölümde ortaya konmalıdır. Bu bölüm açısından dikkat edilmesi gereken husus olayların sade bir şekilde anlatılması, kişisel yorum katılmamasıdır. Aşağıda savcılığa şikayet dilekçesi örneği sunulmuştur.

SAVCILIĞA ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Şikayet Eden     : Adı Soyadı – T.C. Kimlik numarası – Adres ve telefon bilgileri

Şikayet Edilen  : Adı Soyadı – T.C. Kimlik numarası – Adres ve telefon bilgileri

(Şüpheli belli değil ise bu bölüme faili meçhul yazılmalıdır)

Suç                    : Kasten yaralama, hakaret, tehdit, iş yeri dokunulmazlığının ihlali

Suç Tarihi         : 21/01/2022

Açıklamalar     : 

21/01/2022 tarihinde şikayet edilen şüpheli ….. isimli kişi sahibi bulunduğum iş yerime gelerek bir anda küfürler ve tehditler yağdırarak üzerime saldırmış ve beni dövmeye başlamıştır. Hiç anlamadığım bir şekilde dükkanımı basan şüpheli hem beni dövmüş, hem de tarafıma hitaben “gerizekalı, aptal, seni öldüreceğim, seni bu şehirde yaşatmayacağım” şeklinde cümleler sarf ederek tehdit ve hakaret etmiştir. Kendisine defalarca dükkanımı terk etmesini söylememe rağmen gitmemiş ve suç oluşturan bu eylemlerine devam etmiştir.

Çevredeki esnafların araya girmesi ile şüpheli dükkanımdan uzaklaştırılmıştır. Bu hususta dükkanımın bulunduğu sokaktaki diğer esnafların tanık olarak dinlenmesini ve kamera kaydı araştırılması yapılmasını talep ediyorum. Şüphelinin tarafıma saldırmasının ardından Silivri Devlet Hastanesinden aldığım darp raporunu dosyaya sunuyorum.

Tüm bu açıklamalar ışığında dükkanıma gelerek tarafıma saldıran, tehdit ve hakaret eden şüpheli ….. isimli kişi hakkında kasten yaralama, hakaret, tehdit, iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçlarından soruşturma yürütülmesini ve kamu dava davası açılmasını isteme gereğim hasıl olmuştur.

Deliller             : Kamera kaydı, darp raporu, tanık beyanları vs her türlü delil

İstem ve Sonuç: Yukarıda ayrıntılı izah ettiğim üzere dükkanıma gelerek tarafıma saldıran, tehdit ve hakaret eden şüpheli ….. isimli kişi hakkında kasten yaralama, hakaret, tehdit, iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçlarından soruşturma yürütülmesini ve kamu dava davası açılmasını sayın savcılığınızdan saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Şikayet Eden – Adı Soyadı – İmza

 

Savcılığa Suç Duyurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Savcılığa şikayet dilekçesinin verilmesinin ardından soruşturma evresi başlar. Soruşturma evresinde savcılıkça suçun işlenip işlenmediği hususunda deliller toplanır. Toplanan delillerden suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe elde ediliyorsa şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderilir. Yeterli şüphenin elde edilememesi durumunda takipsizlik kararı verilir. Şikayetin ne zaman sonuçlanacağı olaya göre değişiklik göstermekle birlikte bu süreç ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir.

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Nereye Verilir?

Savcılığa şikayet dilekçesi suçun işlendiği yerin müracaat savcılığına verilir.

Savcılığa Yapılan Şikayet Nasıl Takip Edilir?

Cumhuriyet savcılığına verilen şikayet dilekçesinin ardından bir hazırlık numarası verilir. Bu hazırlık numarası ile şikayette bulunulan savcılığa gidilerek soruşturmanın durumu takip edilebilir. Soruşturma aşaması kural olarak gizli yürütüldüğünden savcılığa şikayet dosyaları e devletten görülememektedir.

Savcılığa Şikayet Ücretli Midir?

Savcılığa şikayette bulunulurken herhangi bir ücret alınmaz, ücretsizdir.

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler