Dilekçe Örnekleri

Vekillikten Çekilme Dilekçesi Örneği *2022

Vekillikten Çekilme Nedir?           

Vekillikten çekilme, avukatın belli bir işi takip etmekten veya savunmadan kendi isteğiyle çekilmesidir. Avukatlık Kanununda düzenlenmiş olan vekillikten çekilme hususu,  avukatın temsil ettiği kişinin vekilliğinden istifa etmesi anlamına gelir. Vekillikten çekilme avukatın gördüğü lüzum üzerine veya kendi isteğiyle yapılabilmektedir.

Vekillikten Çekilme Nasıl Yapılır?

Vekillikten çekilmenin mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için, bu konudaki beyanın dilekçeyle bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi gerekmekte ve temsil olunan kişiye bildirilmesi gerekmektedir. Vekillikten istifanın bildiriminin şekli HMK m. 81’de belirtilmiştir. Avukat duruşma dışında istifa etmiş ise bu bildirimini mahkemeye yazılı olarak bir dilekçeyle yapmalıdır. Eğer duruşma esnasında istifa ediliyorsa bu hususunun tutanağa geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca vekillikten çekilme noter kanalıyla ihtarname şeklinde de yapılabilir.

Vekillikten çekilme dilekçesinde avukatın sebep gösterme zorunluluğu bulunmamaktadır. Avukat gördüğü lüzum üzerine vekillik görevinden istifa edebilir. Avukatın vekillikten çekilme sebepleri olarak müvekkilin gerekli yargılama masraflarını karşılamaması, müvekkilin avukata hakaret etmesi vs gösterilebilir. Vekillikten çekilme dilekçesi mahkemeye sunulduğunda mahkemece müvekkile tebliğ olur ve avukatın hukuki sorumluluğu istifa dilekçesinin müvekkile tebliğinden itibaren 15 gün daha devam eder. Daha detaylı bilgiye Vekillikten Çekilme Nedir yazımızdan ulaşabilirsiniz. Vekillikten çekilme dilekçesi örneği aşağıda sunulmuştur.

VEKİLLİKTEN ÇEKİLME DİLEKÇESİ – VEKİLLİKTEN İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİNE

Dosya No: 2022/ …… E.

Temsil Edilen                            : ………………… (T.C…….)

Adres:…………..

Vekili                                              : Av. Ezgi Merve SAPMAZ

Konu                                               : Vekillikten çekilme dilekçemizin sunumudur.

Açıklamalar                               :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, gördüğümüz lüzum üzerine davacı………………….’in vekilliğinden çekildiğimizi bildiririz. Bu sebeple çekilme dilekçemizin asile tebliği ile, UYAP sisteminden vekil kaydımızın silinmesini ve bundan sonra yapılacak tüm tebligatların davacı asil ……………. ‘in adresine yapılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. …/…/2022

Vekillikten Çekilen

Av. Ezgi Merve SAPMAZ

 

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler