Ceza Hukuku ve Ceza Davası

Ceza Hukuku ve Ceza DavasıCeza Hukuku ve Ceza Davası

Bilgiç Hukuk Bürosu tarafından Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmet verilmektedir. Bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri:

1.    Sulh ceza hakimliğinde görülen işler

2.    Asliye ceza davaları

3.    Ağır ceza davaları

4.    İcra Ceza Davaları

5.    Soruşturma aşamasında hazır bulunma

6.    Çek şikayetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere

 

Danışmanlık Hizmetleri:

1.    Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale

2.    Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü

3.    Tacir’in cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi

4.    Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması

] }