Dilekçe Örnekleri

Yakalama Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği * 2022

Yakalama Nedir? (CMK m. 90)

Yakalama, Ceza Muhakemesi Kanununda sayılan şartların varlığı halinde hakim kararı olmaksızın kişilerin özgürlüğünün kısıtlanması şeklinde düzenlenmiş koruma tedbiridir. Kural olarak kolluk tarafından yapılmakta olup belli şartların varlığı halinde herkes tarafından da yakalama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yakalama, esasen kişi özgürlüğünü kısıtlayan bir tedbir olsa da, şüpheli ya da sanığın yakalanması için hakim kararı gerekmemektedir. Nitekim kişinin yakalanması için hakim kararının beklenmesi kişinin kayıplara karışması gibi istenmeyen sonuçları doğurabilecektir. Bu sebeple yakalama kararı olmadan kolluk veya belli şartlarda herkes tarafından yakalama yapılabileceği düzenlenmiştir.

Yakalamaya İtiraz Edilebilir Mi? Kimlerin İtiraz Hakkı Vardır?

Yakalama işlemine itiraz edilebilmesi mümkündür. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 91/5’e göre, yakalama işlemine ilişkin savcılığın yazılı emrine karşı Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebileceği düzenlenmiştir. Yakalama emrine karşı itiraz edebilecek kişiler de aynı maddede sayılmıştır. Bu kişiler;

  • Yakalanan kişi,
  • Müdafi,
  • Kanuni temsilcisi,
  • Eşi,
  • Birinci veya ikinci derece kan hısımıdır. Yetkili kişilerin yakalama işlemine itiraz etmesi üzerine yetkili merci olan Sulh Ceza Hakimliği, itirazı 24 saat içerisinde sonuçlandırmalıdır. Yapılan itiraz hakimlik tarafından evrak üzerinden değerlendirilir. İtiraz kanun yoluna ilişkin genel kurallar geçerlidir. Yakalama kararıyla ilgili tüm bilgilere yakalama kararı isimli makalemizden ulaşabilirsiniz. Yakalama kararına itiraz dilekçesi örneği aşağıda sunulmuştur.

YAKALAMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SİLİVRİ SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

Yakalama Kararına

İtiraz Eden (Şüpheli)        : ….. ………. 

Müdafi                              : Av. Ezgi Merve SAPMAZ 

Konu                                 : Yakalama kararına itiraz dilekçemizin sunumudur.

Açıklamalar                     :

Müvekkilimiz …… 2019 yılından beri Adalet Bakanlığı bünyesinde infaz koruma memurluğu yapmaktadır. …/…/ 2022 tarihinde müvekkilimiz hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı çıkartılmıştır. Her ne kadar müvekkil hakkında yakalama kararı çıkartılmışsa da bu karar Ceza Muhakemesi Kanununa aykırılık teşkil etmektedir ve ivedilikle kaldırılması gerekir.

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 98 “Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. Ayrıca, tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından da yakalama emri düzenlenebilir.” şeklindedir.  Söz konusu kanun maddesi dikkate alındığında Cumhuriyet savcısınca yakalama kararı verikmeden önce şüpheli usulüne uygun çağrı kağıdı ile ifadeye davet edilmelidir. Şayet şüpheli usulüne uygun yapılmış çağrıya rağmen adli makamlara müracaat etmez ise ancak o takdirde yakalama kararı çıkartılabilir. Bu nedenle müvekkilimiz hakkında çıkartılan …/…/2022 tarihli yakalama kararı kanuna ve usule aykırıdır, sayın hakimliğinizce ivedilikle çıkartılmasını talep etme gereğimiz hasıl olmuştur.

Sonuç ve İstem             : Yukarıda ayrıntılı izah edildiği üzere müvekkil …. hakkındaki çıkartılan …/…/2022 tarihli yakalama kararının itirazen kaldırılarak, müvekkilimizin ifadesinin alınmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. … /…. /2022

Şüpheli Müdafi

                                                                                                           Av. Ezgi Merve SAPMAZ

 

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler