Aile Hukuku ve Medeni Hukuk

Aile Hukuku ve Medeni Hukuk

Aile Hukuku ve Medeni Hukuk

Aile hukuku, evlenme ile sonuçları, nişanlanma ile sonuçları, boşanma ile sonuçları ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri;  medeni hukuk ise,  nüfus, yaş, evlatlık, babalık kayyım, velayet, vesayet, ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır. Aile Hukuku alanında Bilgiç Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimiz uzmanlık ve titizlikle  yürütülmektedir. Verdiğimiz hizmetlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:

 

 • Aile konutu şerhi konulması ve aile konutuyla ilgili diğer uyuşmazlıklar
 • 6284 sayılı Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundan doğan dava ve talepler
 • Boşanma davaları ve boşanmanın sonucu ortaya çıkacak davalar
 • Evlat edinmeye izin davaları
 • Evlenme izni, kadınlar için iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar
 • Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan davalar
 • Mirasçılık belgeleri talebi, mirasçılık belgelerinin iptaline ilişkin davalar
 • Nafaka taleplerine ilişkin davalar
 • Nişan bozulması sonucu doğan davalar
 • Soy bağının reddi davaları ve babalık davaları
 • Maddi manevi tazminat davaları
 • Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi davaları
 • Yabancı devlet mahkeme kararların tanınması ve tenfizine ilişkin davalar
 • Velayet taleplerine ilişkin davalar ve velayetin değiştirilmesi davaları
 • Şahsi ilişki tesis edilmesine ilişkin davalar
 • Vesayet ve kayyım davaları