Aile ve Miras Hukuku ile Diğer Medeni Hukuk

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını; diğer medeni hukuk ise, velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında Bilgiç Hukuk Bürosu olarak  hizmetlerimiz,  vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği    ve   danışmanlık  hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri:

1.      Aile konutu ve uygulamaları

2.      Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar

3.      Boşanma davaları

4.      Evlat edinme izin davası

5.      Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması

6.      Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri

7.      Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları

8.      Mirasçılık belgesinin alınması

9.      Mirasçılık belgesinin iptali davaları

10.    Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar

11.    Mirasta defter tutulması

12.    Nafaka davaları

13.    Nişan bozulmasından doğan davalar

14.    Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları

15.    Tazminat davaları

16.    Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları

17.    Tenfiz davaları

18.    Terekede ihtiyadi tedbirler

19.    Tenkis ve mirasta iade davaları

20.    Velayet davaları

21.    Vesayet ve kayyım davaları

22.    Vasiyetnamenin iptali davaları

Danışmanlık Hizmetleri:

1.    Aile hukukuna ilişkin korunma önlemlerinin alınması

2.    Aile konutu üzerindeki hakların denetlenmesi

3.    Eşler arası hukuki sorunların denetlenmesi ve giderilmesi

4.    Eşler arası mal rejiminin denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması

5.    Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi

6.    Nafaka takibi

7.    Velayetin denetlenmesi

8.    Vesayetin denetlenmesi