Dilekçe Örnekleri

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği *2022

Şikayetten Vazgeçme Nedir?

Şikayetten vazgeçme, ceza soruşturması veya kovuşturmasında şikayet hakkını kullanan mağdur, müşteki, katılan veya suçtan zarar görenin şikayet hakkını kullanmaktan vazgeçmesini ifade eder. Şikayetten vazgeçme hakkı kişinin bizzat kendisi ve vekaletnamesinde özel yetkisi olan vekili tarafından kullanılabilmektedir.

Şikayetten Vazgeçmenin Süresi Var Mıdır?

Şikayet hakkının kullanılabilmesi için kanunda 6 aylık bir süre öngörülmesine rağmen şikayetten vazgeçme için süre gösterilmemiştir. Şikayetten vazgeçme soruşturma aşamasında soruşturma evresi sona erinceye kadar yani savcı tarafından karar verilinceye kadar, kovuşturma evresinde de mahkemece verilen hüküm kesinleşinceye kadar yapılabilir. Aşağıda şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği sunulmuştur. Şikayet hakkı ve şikayetten vazgeçme ile ilgili diğer ayrıntılara Şikayet Hakkı ve Şikayetten Vazgeçme Nedir? isimli makalemizden ulaşabilirsiniz.

Şikayetten Vazgeçme Nasıl Yapılır?

Şikayetten vazgeçme soruşturma evresinde yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına, kovuşturma evresinde de yargılamayı yapan asliye ceza mahkemesi veya ağır ceza mahkemesine bir dilekçe ile veya sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle yapılır.

Soruşturma Aşamasında Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

 

………..….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Dosya No: 2022/…… Sor.

Müşteki                                         : ………………… (T.C…….)

Adres:…………..

Şüpheli/Şüpheliler                      :………………………… (T.C.)

Adres:

Konu                                               : Şikayetten vazgeçme dilekçemin sunumudur.

Açıklamalar                               :

Yukarıda soruşturma numarası yazılı dosyasında, müşteki olarak …….. tarihinde ….. suçu nedeniyle şikayette bulunmuş olsam da, şüpheli/ şüpheliler …………… hakkındaki şikayetimden vazgeçmekteyim. Bu nedenle şikayetten vazgeçme talebimin kabulü ile soruşturma dosyası kapsamında takipsizlik kararı verilmesini talep ederim. …/…/…

Müşteki ……………

İmza

Kovuşturma Aşamasında Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

 

………..….. CEZA MAHKEMESİNE

Dosya No: 2022/…… E.

Müşteki/Katılan                      : ………………… (T.C…….)

Adres:…………..

Sanık/Sanıklar                         :………………………… (T.C.)

Adres:

Konu                                               : Şikayetten vazgeçme dilekçemin sunumudur.

Açıklamalar                               :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, müşteki/ katılan olarak …….. suçu nedeniyle şikayette bulunmuş olsam ve bu doğrultuda kamu davası açılmış ve mahkemenizde yargılama başlamış olsa da, sanık/sanıklar…………… hakkındaki şikayetimden vazgeçmekteyim. Bu nedenle şikayetten vazgeçme talebimin kabulü ile dosya hakkında düşme kararı verilmesini talep ederim. …/…/…

 

Müşteki/ Katılan……………

İmza

 

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler