Genel

Silivri Avukat

Silivri Avukatı

Silivri avukatı, yıllardır pekiştirmekte olduğu deneyimleri ve başarıları ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri avukatları analitik düşünme yeteneklerini, hukuki deneyimlerini, çözüm odaklılık özelliklerini harmanlayarak hukuki süreçlere ilişkin daha hızlı ve verimli sonuçlar alabilmektedir. Avukatlarımız zaman yönetimi ve hukuki bilgileri açısından oldukça deneyimli olup bu hususların her alanda müvekkilleri için ne kadar etkili olup olumlu sonuçlara ulaştıracağının bilincindedirler. Bu yüzden İstanbul Barosu’na kayıtlı bulunan Avukat Ezgi Merve BİLGİÇ SAPMAZ tarafından kurulan Bilgiç Hukuk Bürosu avukatları mevzuatlar hakkında bilgileri güncel tutmanın ve takibinde bulunulan süreçlerle alakalı yakından ilgilenmenin önemini daima vurgulamaktadır.

 

avukat-ezgi-merve-sapmaz-logo

Silivri Avukatıyız 

Silivri avukatı olan Avukat Ezgi Merve BİLGİÇ SAPMAZ’ın kurucusu olduğu Bilgiç Hukuk Bürosu avukatları; ceza hukuku, aile hukuku, icra hukuku, idare hukuku, iş hukuku, sağlık hukuku, gayrimenkul hukuku alanlarında ve ayrıca diğer hukuk alanlarında da hizmet vermektedir.

Avukatlarımız boşanma avukatı olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarını ve ilgili tazminat, mal rejimi tasfiyesi, nafaka, velayet konuları dahil aile hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık vermektedir. Ceza avukatı olarak bir şikayet, suç isnadı aşamasından, soruşturma aşamasına, kovuşturma aşamasına ve de diğer konuları da kapsayacak şekilde tüm cezai süreçlere dair avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.

Silivri Boşanma Avukatı

Silivri Boşanma avukatı kadromuz aile hukuku ve boşanma hukuku alanlarında edindiği bilgilerin ve tecrübelerin ışığında, müvekkillerimizi en tesirli sonuca ulaştırmak amacıyla hukuki destek vermektedir.

Boşanma, tarafların kurmuş oldukları evlilik birliğinin yasal olarak sona erdirilmesidir. Boşanma davasının açılmasından önce veya dava süreci işlemekte iken alanında uzman bir boşanma avukatının yardımı alınarak boşanma sürecinin ve boşanma ile ilgili önemli noktaların belirlenmesi, programlanması gerekmektedir.

Boşanma sebepleri genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 4721 Sayılı Medeni Kanunumuzun 161 vd. maddelerinde bu sebepler düzenlenmiştir.

Silivri Boşanma Avukatı - Bilgiç Hukuk

Özel Boşanma Sebepleri:

  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme
  • Haysiyetsiz yaşam sürme
  • Akıl hastalığı
  • Terk

Genel Boşanma Sebepleri:

  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması
  • Şiddetli geçimsizlik
  • Anlaşmalı boşanma davası
  • Fiili ayrılık

Boşanma davası iki türde karşımıza çıkmaktadır.

Anlaşmalı boşanma, tarafların anlaşmaları yolu ile boşanma sebeplerini ileri sürmeleri sonucu gerçekleşir.

Çekişmeli boşanma ise evliliğe devam etmek istemeyen tarafın boşanma sebeplerini ileri sürerek boşanma davası açması yolu ile gerçekleşir.

 

 Silivri Ceza Avukatı

  Silivri Ceza avukatı kadromuz ceza hukuku alanında edindiği bilgilerin ve tecrübelerin ışığında, müvekkillerimizi en tesirli sonuca ulaştırmak amacıyla hukuki destek vermektedir. Ceza yargılamaları ülkemizde Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu çerçevelerinde yapılmaktadır. Cezaların belirlenmesi 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile ceza yargılamasının usulünün belirlenmesi ise 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu aracılığı ile yapılmaktadır.

  Ceza avukatı kadromuz, müvekkillerimizin suç isnadı/ şikayet süreçlerinde, soruşturma evrelerinde, kovuşturma evrelerinde, dava konusu hükümler kesinleşinceye kadar işleyen süreçlerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler. Cezaevinde bulunan müvekkillerimizle de ceza avukatı kadromuz görüşmeler sağlamakta, bu şekilde de süreçlerin işleyişini devam ettirmektedirler.

  Ceza Avukatı kadromuz Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına girmekte olan tüm konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.


İLETİŞİM : 0553 351 62 23 


Silivri Ceza Hukuku Avukatı

 Silivri İcra Avukatı

  Silivri İcra Avukatı Kadromuz icra hukuku alanında edindiği deneyimler ve bilgiler ışığında müvekkillerimizi en tesirli sonuca ulaştırmak amacıyla hukuki destek vermektedir.

  İcra avukatlarımız icra takiplerinin hazırlanması ve takibe konulması, haciz işlemleri, takibe itiraz işlemlerinin yapılması, yapılan itirazların kaldırılması, itirazın iptali davası açılması, iflas ve iflasın ertelenmesi, karşılıksız çek, tasarrufun iptalinde gerçek kişi ve kurumsal müvekkillerimizi temsil etmekte ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Silivri İdare Hukuku Avukatı

  Silivri İdare Hukuku Avukatı kadromuz idare hukuku alanında edindiği deneyimler ve bilgiler ışığında müvekkillerimizi en tesirli sonuca ulaştırmak amacıyla hukuki destek vermektedir.

  Silivri İdare Hukuku Avukatlarımız idari cezalar, idari işlemlerin iptali, idarenin işlemleri ile sebebiyet verdiği zararlar sonucu oluşan hak talepleri ile ilgili olarak açılacak olan tazminat davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte ve bu hususlarda danışmanlık hizmeti vermektedirler. Bunlarla birlikte idareye başvuruların yapılması ve idari kararlara karşı itiraz edilmesi, kamulaştırmaya ilişkin uyuşmazlıkların takip edilmesi, uzlaşma işlemlerinin takip edilmesi işlemleri de İdare hukuku avukat kadromuz tarafından yapılmaktadır.

        Silivri İş Hukuku Avukatı

  Silivri İş Hukuku Avukatı kadromuz iş hukuku alanında edindiği deneyimler ve bilgiler ışığında müvekkillerimizi en tesirli sonuca ulaştırmak amacıyla iş uyuşmazlıklarına ilişkin her türlü konuda hukuki destek vermektedir.

  İş Hukuk Avukatlarımız iş hukukunun kapsamına girmekte olan her konuda; işveren ve işçi arası ilişkilerde uyuşmazlıkların düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işten çıkarma/ işe alma usullerinin düzenlenmesi, insan kaynakları yönetimi düzenlemesi, işçi ve işveren arasında oluşan her türlü uyuşmazlığın çözüme kavuşması konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır.

  Silivri İş Avukatı kadromuz tecrübeleri ve bilgileri ışığında işçi müvekkillerimize ihbar tazminat davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davaları açılması hususlarında, mobbing uygulanması ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması hususlarında avukatlık hizmeti vermektedirler. İşveren müvekkillerimize yönelik olarak da yine danışmanlık yapılması, işçiler tarafından açılacak davalarda vekilliklerinin yapılması, güncel iş hukuku mevzuatına uygun düzenlemeler yapılması hususlarında Silivri İş Hukuku Avukatı kadromuz avukatlık hizmeti vermektedirler.

Silivri Sağlık Hukuku Avukatı

  Silivri Sağlık Hukuku Avukatı kadromuz sağlık hukuku alanında edindiği deneyimler ve bilgiler ışığında müvekkillerimizi en tesirli sonuca ulaştırmak amacıyla sağlık hukukuna ve malpraktis alanına ilişkin tüm uyuşmazlıklarda hukuki destek vermektedir.

  Silivri Sağlık Hukuku Avukatlarımız sağlık sektöründe çalışmakta olan tıbbi personelin hatasından kaynaklı sorumluluklar hususunda, hekim hakları, hasta hakları konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Silivri Gayrimenkul Hukuku Avukatı

  Silivri Gayrimenkul Hukuku Avukatı kadromuz gayrimenkul hukuku alanında edindiği deneyimler ve bilgiler ışığında müvekkillerimizi en tesirli sonuca ulaştırmak adına hukuki destek vermektedirler.

  Silivri Gayrimenkul Hukuku Avukatlarımız tapu iptali ve tescil davaları, ipotek tesis edilmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, intifa hakkı kurulması, geçit hakkı kurulması, üst hakkı sağlanması, ayni haklara ilişkin diğer uyuşmazlıkların çözüme bağlanması, kiralama sözleşmeleri hazırlanması, tapuya şerh işlemlerinin yapılması konularında her türlü hukuki hizmet ve danışmanlığı müvekkillerimize sağlamaktadırlar.


Daha detaylı bilgi almak için, Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


 

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.