İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku, işçilerin işverenle olan ilişkileri, işçi ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hukukundan kaynaklanan ilişkileri ve diğer uyuşmazlıkları incelemektedir. Ayrıca işçilerin sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan haklarını da kapsayan iş hukuku, oldukça yaygın bir alana sahiptir. Bu hukuk dalında Bilgiç Hukuk Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen hizmetleri şu şekilde örneklendirebiliriz:

  1. İş akdinin feshinden kaynaklanan davalar
  2. İş kazası kaynaklanan tazminat davaları
  3. İşe iade talepli davalar
  4. İşçilik alacaklarına ilişkin davalar
  5. Hizmet tespit davaları
  6. İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi
  7. İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
  8. İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi