Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul HukukuGayrimenkul Hukuku

Eşya hukukunun en önemli parçalarından olan gayrimenkul veya taşınmaz hukuku, eşya hukukunun meydana getirdiği uyuşmazlıkların büyük bir paydasını oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde birçok detaylı bulunduran oldukça ayrıntılı ve uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır.

 

Bilgiç Hukuk Bürosugayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen hizmetleri şu şekilde örneklendirebiliriz:

 1. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davası
 2. Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) davası
 3. El atmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davası
 4. İpotek ihtilaflarından doğan davalar
 5. İstihkak davaları
 6. El atmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davası
 7. Kamulaştırmadan kaynaklanan davalar
 8. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan davalar ve uyuşmazlıklar
 9. Kira bedelinin tespiti davası
 10. Önalım (şüfa) davası
 11. Tapu iptal ve tescil davası
 12. Tapu kayıtlarında bulunan hataların düzeltilmesine ilişkin davalar
 13. Tahliye davaları