gayrimenkulhukukuGayrimenkul Hukuku

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye’de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da yaşayabilmektedir.

Bilgiç Hukuk Bürosugayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri:

1.    Ecrimisil davaları

2.    Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları

3.    Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar

4.    İpotek ihtilaflarından doğan davalar

5.    İstihkak davaları

6.    İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları

7.    Kamulaştırma davaları

8.    Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar

9.    Kira bedelinin tespiti davaları

10.  Önalım (şüfa) davaları

11.  Tapu iptal ve tescil davaları

12.  Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi

13.  Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar

14.  Tahliye davaları

 

Danışmanlık Hizmetleri:

1.    Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

2.    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi

3.    Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık

4.    Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma  ve değerlendirme

5.    Hukuki durum tespit raporlaması

6.  İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

7.  İpotek ve rehin tesisi işlemleri

8.  İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

9.  İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması

10.  Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

11.   Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

12.   Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık

13.   Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi

14.   Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

15.   Tapu işlemleri

16.    Yönetim planı hazırlanması