Medeni Hukuk

İsim Değiştirme Davası Nedir?

İsim Değiştirme Davası Nedir?

İsim değiştirme davası Türk Medeni Kanunu madde 27’de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ismin değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir. Kişinin ismini değiştirme hakkı, şahsa sıkı sıkıya bağlı olan hukuki olarak bir şahıs varlığı hakkının kullanmasıdır. İsimlerin insanlar üzerinde oldukça önemli olması nedeniyle haklı sebebin varlığı halinde ismin değiştirilmesinin mahkemeden talep edilmesi mümkün kılınmıştır. Kişinin ismini değiştirmesi halinde kişisel durumu değişmeyecektir. Ayrıca isim değiştirme davası sadece var olan ismin değiştirilmesi anlamına gelmez.  Dolayısıyla haklı sebebin varlığı halinde kişiler, var olan isme ikinci bir isim eklenmesini mahkemeden talep edebilir veyahut ikinci isimlerinin silinmesini de talep edebilirler.

İsim Değiştirme Davasında Haklı Nedenler Neler Olabilir?

İsim değiştirme davasında haklı nedenler kanunda sayılmamış olup görecelidir. Çünkü isimler insanları temsil ettiğinden haklı nedenler olaya göre de değişebilmekte olup şahsi nedenler de haklı neden olarak kabul edilebilir. Haklı nedenler için birkaç örnek vermek gerekirse,

 • Kişinin isminin komik, gülünç olması,
 • Toplumda kötü tanınan veya bilinen bir suçluya ait olması,
 • İsminin kötü bir olayla anılması,
 • Genel ahlak kurallarına uygun olmayan bir isim olması,
 • Kişinin isminin telaffuzunun zor
 • Kişinin bir travmasını hatırlatıyor olması,
 • Mesleki gerekçeler,
 • Sanatsal gerekçeler,
 • Kişilerin kendini ismine ait hissedememesi,
 • Kişilerin kimliğinden yazılı isimden farklı bir isimle tanınması,
 • Kişileri incitecek siyasi, ahlaka aykırı isimler,
 • Din değiştirilmesi örnek olarak gösterilebilir.

İsim Değiştirme Davasında Haklı Nedenin Olmaması Halinde Ne Olur?

Kişinin isminin değiştirilmesi için haklı neden olmaması halinde Nüfus Müdürlüğünce gönderilen temsilci vasıtasıyla ismini değiştirmek isteyen davacının talebine itiraz edilebilir. Çünkü isim değiştirme davalarında davalı karşı taraf Nüfus Müdürlüğü’dür. Bu nedenle karşı taraf olarak Nüfus Müdürlüğü duruşmalara bir temsilci göndermektedir.

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İsim değiştirme davası kişinin ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilecek bir dava dilekçesiyle açılır. Dava dilekçesinde, isminin değiştirilmesi için gereken haklı nedenler gerekçe olarak gösterilmelidir. Dava dilekçesinde karşı taraf Nüfus Müdürlüğü gösterilir. Her ne kadar toplumda davalı olarak anne babaların gösterildiği görülse de, bu hatalı bir durum olmaktadır. Çünkü isim değiştirme davasının karşı tarafı Nüfus Müdürlüğü olarak yazılmalıdır. Duruşmaya da Nüfus Müdürlüğünden bir temsilci katılmaktadır. Dava dilekçesinde ismin değiştirilmesinin haklı nedenini gösteren belgeler de sunulabilir. Ayrıca isim değiştirme davasında tanık delili önemli olup dilekçede mutlaka tanık deliline dayanılması gerekmektedir. Kanun ismin değiştirilmesi için haklı nedenin varlığını aradığından bu husus gerekçeli izah edilmelidir. Konusunda uzman avukattan yardım almanız bu bakımdan yararınıza olacaktır.

İsim Değiştirme Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

İsim değiştirme davasında kural olarak avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak talep eden şahıs tarafından tek başına da açılabilen bir davadır. Ancak isim değiştirme şahıs varlığı hakkını içerdiğinden önemli bir dava olup bu davalarda uzman isim değiştirme avukatından yardım almanız yararınıza olacaktır. Zira dava dilekçesinde haklı nedenin varlığı gerekçeli izah edilmezse veya kanuni dayanaklarınız ifade edilemezse mahkeme tarafından talebiniz reddedilebilecektir. Bu durum manevi ve maddi anlamda zararınızı doğuracaktır. Her ne kadar isminin değiştirilmesini talep eden kişi tarafından dava açılabilse de, uzman isim değiştirme avukatından yardım almanız lehinize olacaktır.

İsim Değiştirme Kararı Kaldırılabilir Mi?

İsim değiştirme kararı kaldırılabilmesi mümkün bir karardır. İsminin değiştirilmesine karar verilen kişi eğer isminin değiştirilmesi kendisine zarar veriyorsa isminin değiştirilmesine dair kararın kaldırılmasını talep edebilir. Türk Medeni Kanununda bu durum “Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Kanunda ismin değiştirilmesine dair kararın kaldırılması için süre belirlenmiştir. Kişi, isminin değiştirilmesi nedeniyle kendisine zarar geldiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde kararın kaldırılmasını talep etmek zorundadır.

İsim Değiştirme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

İsim değiştirme davasında görevli ve yetkili mahkeme kanunda gösterilmiştir. İsim değiştirme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. İsim değiştirme davasını kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan ancak kişinin kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği avukat açılabilir. İsim değiştirilmesini talep eden kişinin yaşı küçük ise, velayet hakkına sahip veliler veya vekaletname verecekleri avukat tarafından da dava açılabilir. İsim değiştirme davasında yetkili mahkeme isminin değiştirilmesini talep eden kişinin ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Diğer makale ve yazılarımız için Makale ve Yazılar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak için, Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları Bilgiç Hukuk Bürosu’na aittir ve yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Bu ibare eklenmek şartıyla, metinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun alıntılar yapılabilir ve metin farklı mecralarda paylaşılabilir, yazarın izni olmaksızın aksine hareket edilemez.

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.