Yabancılar Hukuku

Sınırdışı – Deport Kararına İtiraz

Deport Kararı Nedir?

Deport, Türkiye’de bulunan yabancının, kanuna aykırı davranması durumunda ülkeden sınır dışı edilmesini ifade eder. Hakkında deport kararı tesis edilen yabancı uyruklu kişi ülkemizden çıkartılır ve ayrıca hakkında Türkiye’ye giriş yasağı tesis edilir. Türkiye’ye giriş yasağının ne kadar süreceği ise yabancının sınır dışı edilme nedenine göre değişiklik göstermektedir.

Hakkında sınır dışı yani deport kararı tesis edilen yabancı eğer süresi içerisinde deport kararına itiraz etmezse hakkındaki karar kesinleşir ve sınır dışı kararı icra edilerek yabancı kişi Türkiye’den çıkartılır.

Deport kararının bir çok sebebi olabilir. Yabancının sınır dışı edilmesine sebep olabilecek olaylara örnek olarak vize süresinin aşılması, Türkiye’de suç işlenmesi, sahte evlilik yapılması, sahte resmi belge kullanılması, fuhuş yapılması gösterilebilir.

Deport Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Deport kararının yabancı hakkında tesis edilmesinin ardından süresi içerisinde itiraz edilmez ise deport kararı kesinleşerek, yabancı ülkeden çıkartılır. Yabancı kişi hakkında deport kararı tesis edilip de yabancı uyruklu kişiye tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde idare mahkemesinde sınır dışı kararına itiraz yani deport kararına karşı iptal davası açmak gereklidir.

06/12/2019 tarihinden önce depor kararına itiraz süresi 15 gün iken, 06/12/2019 tarihinden sonra sınır dışı kararına itiraz süresi kısaltılarak 7 gün olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu 7 günlük süre hak düşürücü süredir. Dolayısıyla 7 günlük sürenin geçmesinin ardından deport kararına itiraz edilebilmesi mümkün değildir.

Deport Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

6458 Sayılı Kanunda belirlenen sınır dışı kararına itiraz süresi dolmadan yabancı uyruklu kişi Türkiye’den sınır dışı edilemez.  Sınırdışı kararının iptali için idare mahkemesinde dava açılmasıyla birlikte deport kararının yürütülmesi durdurulmuş olur ve yabancı uyruklu kişi kendisi talep etmedikçe Türkiye’den gönderilemez. Ancak bu sürecin daha sağlıklı yürütülmesi için idare mahkemesinde açılan dava dosyasında derkenar talep edilmeli, mahkemeden alınan derkenar deport kararını tesis eden il göç idaresine teslim edilerek kararın yürürlüğü durdurulmalıdır. Böylece yabancı uyruklu kişinin açtığı iptal davası sonuçlanıncaya kadar kişi Türkiye’den sınır dışı edilemeyecektir.

İdare mahkemesinin deport kararının iptali hakkında verdiği karar kesindir. Yani idare mahkemesinin verdiği karara tekrar itiraz edilebilmesi mümkün değildir. Bu kuralın tek istisnası ise Anayasa Mahkemesi’ne başvurudur. Kişi idare mahkemesi tarafından verilen kararın haksız olduğunu ve ayrıca hak ihlaline sebep olduğunu düşünüyor ise iç hukuk yolları tüketilmiş olduğundan Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapabilir.

Deport Kararıyla İdari Gözetim Kararı Verilir Mi?

Hakkında sınır dışı yani deport kararı tesis edilen yabancı uyruklu kişi hakkında ayrıca idari gözetim kararı da tesis edilir. Kişinin idari gözetim altında bulunması sınır dışı kararının icrasına kadar olan süreçte geri gönderme merkezi denilen ve il göç idaresine bağlı kurumda devlet gözetiminde kalmasıdır. İstanbul’da hakkında sınır dışı kararı tesis edilen yabancı uyruklu kişi kadın ise Silivri Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi‘nde, erkekse Çatalca Binkılıç Geri Gönderme Merkezi‘nde idari gözetim altında tutulacaktır. Eğer deport kararı Kırklareli’nde verilmişse yabancı uyruklu kişinin idari gözetim altında kalacağı yer Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi olacaktır.

İdari gözetim kararı yabancı uyruklu kişi için en çok 6 ay için verilebilir. Ancak zorunlu hallerin varlığı halinde bu süre 6 ay daha uzatılabilir.

Yabancı uyruklu kişi hakkında idari gözetim kararı da tesis edilmişse, bu idari gözetim kararına karşı kararı veren ilk göç idaresinin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliği’ne idari gözetim kararına itiraz edilebilir. İdari gözetim kararına itiraz süresi de kararın tebliğinden itibaren 7 gündür.

Deport Kararına İtirazda Avukatın Önemi Nedir?

Deport kararına itiraz ve diğer süreçlerin yürütülmesinde deport avukatının önemi çok fazladır. Yabancılar hukuku ve deport kararına itiraz uzmanlık gerektiren bir konu olduğundan yabancılar hukuku avukatı ile sürecin yürütülmesi kişinin yararına olacaktır.

Deport kararına itiraz sürecinde uzman deport avukatı ve uzman yabancılar hukuku avukatı aracılığıyla hukuki destek alınması tavsiye edilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.