Ceza

YARALAMA SUÇU

YARALAMA SUÇU

1-Kasten Yaralama

Kasten yaralama, bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına enden olan eylem olarak nitelendirilmektedir.

Kasten yaralamadan bahsedebilmemiz için üç tür durumun gerçekleşmesi gerekmektedir. Birincisi başkasının vücuduna acı vermesi, ikincisi sağlığının bozulması, üçüncü olarak ise algılama yeteneğinin bozulması aranmıştır.

Kasten yaralama suçu, genel bir suçtur. Herkes bu suçun faili olabilir. Kasten Yaralama suçunun hukuksal konusunu ise vücut dokunulmazlığı-bütünlüğü oluşturur. Kasten yaralama suçunu işleyen kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

BTM -Basit Tıbbı Müdahale İle Giderilebilecek Ölçü : 

Kişi üzerindeki kasten yaralama fiilinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde , mağdurun ŞİKAYETİ ARANIR ve cezayı hafifleten hallerden biridir.Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama, sağlık mensubu olmayan kişiler tarafından da iyileştirilmesi mümkün olan yüzeysel yaralamalardır. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Şikâyet süresi 6 aydır. Mağdur 6 ay içerisinde şikâyet etmezse, şikâyet hakkı ortadan kalkar.

Bunun dışındaki durumlarda kovuşturma re’sen yapılır. Basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek yaralama suçu şikâyete tabi değildir. Savcılık bu süre içinde re’sen soruşturma yapabilir. Bu suça dair en düşük zamanaşımı 8 yıl olup, şikâyet hakkına sahip olan herkes, davaya müdahil olabilir.

Nitelikli Halleri : 

Kasten yaralama suçu;

 • Üstsoy, altsoy,eş veya kardeşe karşı işlenmesi halinde
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayan durumda olan birine karşı işlenmesi halinde
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle
 • Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuz kullanılarak
 • Silahla işlenmesi halinde

Kasten yaralama suçunun silahla işlenmesi halinde; Silahın direnç kırması, korku ve panik yaratması, yaralama fiilinin işlenmesini kolaylaştırması nedeniyle, yaralamanın silahla gerçekleştirilmesi cezanın arttırılmasını gerektirmiştir. Saldırıda kullanılmak için yapılmış her türlü  delici, kesici alet, patlayıcı maddeler,  ateşli silahlar, kasten yaralamada silah olarak kullanılabilir. Çatal, kaşık gibi mutfak aletleri de olaya göre silah olarak kabul edilebilir. Fail silahı suçun işlenmesinde araç olarak kullanmalıdır.

Yukarıda sayılan 5 nitelikli halde şikâyet aranmaz ve verilecek ceza ise yarı oranında arttırılır.

2-Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama mağdur karşı işlenen fiilin mağdurun vücudunda kalıcı etkiler yaratması halinde söz konusu olur. 87.maddede sayılı durumlar kasten yaralama sonucu mağdurda oluşan duruma göre daha fazla ceza tayinini gerektiren durumlardır.

87. maddenin 1. ve 2. Fıkralarında kademelendirme söz konusudur.2 fıkradaki durumlardaki netice 1 fıkradakine göre daha ağır neticelerdir. Ve ceza alt sınırları daha yüksektir.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

-Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

-Konuşmasında sürekli zorluğa,

-Yüzünde sabit ize,

-Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

-Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa, belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

– İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

– Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

– Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

– Yüzünün sürekli değişikliğine,

– Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olmuşsa, belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

Kemik Kırığına Veya Çıkığına Sebep Olma:

 Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır. Artırım oranı vücutta meydana gelen kırık ve çıkığın hayat fonksiyonlarına göre 1/3 veya 1/4 oranında artırım yapılabilir.

 • Bir kimse vücudu üzerinde sınırsız tasarruf yetkisine sahip değildir. Mağdurun verdiği rıza konusu hakkında tasarruf yetkisinin olması gerekir.
 • Kasten yaralama suçunun oluşabilmesi için failin saiki veya amacı bir önem taşımaz.
 • Kasten yaralama suçuna teşebbüs mümkündür.
 • Kasten yaralama suçlarında, zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. (TCK 43/3)

3-Kasten Yaralamanın İhmali Davranış İle İşlenmesi

Kasten yaralamanın ihmali davranış ile işlenmesi halinde ise verilecek ceza gereğince üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu durumda hakime takdir yetkisi verilmiştir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.

4-Taksirli Yaralama

Taksirle yaralama, failin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak kasten yaralamada olduğu gibi üç duruma sebebiyet vermesi sonucu oluşur. Bunlar başkasının vücuduna acı verme, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmadır.

Suçun maddi konusunu ise ‘’canlı insan bedeni’’ oluşturmaktadır.

-Nitelikli haller

89/2 de öngörülen durumlar; Aşağıdaki durumlara neden olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Burada hâkimin takdiri yetkisi söz konusu değildir.

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına
 • Vücudunda kemik kırılmasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

89/3 de öngörülen durumlara neden olmuşsa bu sefer birinci fıkraya göre belirlenen ceza bir kat arttırılır. Buradaki durumlar 89/2 ye göre daha ağırdır.

 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine

87/4 de ise fiilin birden fazla kişinin yaralanması sonucunu doğurması halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Taksirli yaralama suçuna teşebbüs mümkün değildir.

Taksirli yaralama suçuna iştirak mümkün değildir.

Bilinçsiz taksirle işlenen taksirle yaralama suçlarında soruşturulma ve kovuşturulma ŞİKAYETE BAĞLIDIR.

Suçun temel hali bilinçli taksirle işlenmesi halinde ŞİKAYETE BAĞLIDIR.

Ancak, Suçun nitelikli unsurlarına giren bir yaralama eylemi bilinçli taksirle işlenmiş ise ŞİKAYET ARANMAZ, soruşturma ve kovuşturma RE’SEN YAPILIR.


Daha detaylı bilgi almak ve yargılama sürecini takip etmek için Silivri‘de avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık veren Bilgiç Hukuk Bürosu ile websitesi aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ


 

Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’a aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu  (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Bu ibare eklenmek şartıyla, metinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun alıntılar yapılabilir ve metin farklı mecralarda paylaşılabilir, yazarın izni olmaksızın aksine hareket edilemez.

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı