Aile Hukuku Blogu

2021 Yılı Boşanma Avukat ve Mahkeme Ücretleri

Boşanma davalarında vekillik görevini üstlenen avukata ödenecek olan ücret, avukatın o dosyaya harcayacağı emek ve mesaisine göre değişiklik göstermektedir. Avukatın dava dosyasına yazacağı dilekçelerin alacağı zaman, gideceği kurum ve kuruluşların çokluğu boşanma avukatlık ücretinin belirlenmesinde rol oynar.

Avukatların mensup oldukları barolar tarafından her yıl tavsiye niteliğinde bir ücret tarifesi yayımlanmaktadır. Bu tarife avukatların hangi dava ve işleri ne kadar ücretle alacaklarını belirlemektedir. Bu tarifenin altında ücret almak avukatın kendi takdirindedir.

Silivri boşanma avukatının alacağı ücret 2021 yılı için İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinde yayımlanmıştır. Bu tarifeye göre;

 • Anlaşmalı boşanma davası ücreti 9.000,00 TL
 • Çekişmeli boşanma davası ücreti 14.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki, belirlenen bu ücretler tavsiye niteliğinde olup, avukatın bu ücretlerin altında dava ve iş almasına engel yoktur.

Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Boşanma avukatı, müvekkilinden talep edeceği ücreti harcayacağı emek ve zamanına göre belirlemektedir. Her davada olduğu gibi boşanma avukatı da dava sürecini yürütürken dilekçeler yazacak, delil toplayacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışacak ve görüşecek, bilirkişi incelemesi ve başkaca diğer araştırmalar yapacaktır. Bu hususlar da boşanma avukatının ücretinin belirlenmesinde rol oynayacaktır. Silivri boşanma avukatı ile başka bir il veya ilçedeki avukatın isteyeceği ücreti farklılık gösterebilmektedir.

Silivri boşanma avukatı için İstanbul Barosu’nun belirlediği tavsiye niteliğindeki ücretler;

 • Anlaşmalı boşanma davası ücreti 9.000,00 TL
 • Çekişmeli boşanma davası ücreti 14.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bunun yanında boşanma avukatının ilgi alanına giren diğer işler için İstanbul Barosu tarafından tavsiye edilen diğer ücretler de şu şekildedir:

2021 Yılı Boşanma Avukat ve Mahkeme Ücretleri

 

 • Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar 8.000,00 TL.
 • Nişan bozulmasından doğan davalar 9.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u.
 • Anlaşmalı boşanma davaları 9.000,00 TL.
 • Çekişmeli boşanma davaları 14.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i.
 • Nesebin reddi, tahsisi ve babalık davaları 12.000,00 TL.
 • Nafaka davası 8.000,00 TL.
 • Evlat edinme davası 9.000,00 TL.
 • Ailenin korunmasına dair 6284 sayılı kanundan doğan davalar 6.000,00 TL.
 • Tenfiz davası 10.000,00 TL.

Boşanma Avukatı Ücretleri Değişir Mi?

İstanbul barosunun boşanma avukatı için hazırladığı tarifeye bakılacak olursa boşanma avukatı ücreti 2 farklı şekilde düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası için ücret 9.000,00 TL belirlenirken, çekişmeli boşanma davası için 14.000,00 TL avukatlık ücreti belirlenmiştir. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları arasında bir ücret farklılığı olmasının nedeni ise çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatlarınca daha fazla emek ve mesai harcanmasıdır.

Tarafların aile mahkemesine açacakları çekişmeli boşanma davalarıyla birlikte maddi tazminat ve manevi tazminat talebinde bulunmaları da mümkündür. Evlilik birliğinin devamı sırasında karşı tarafın yaptıkları nedeniyle maddi ve manevi olarak zarara uğrayan taraf mahkemeden bu zararının giderilmesini talep edebilir.

Boşanma davasının boşanma avukatı tarafından takip edilmesi durumunda da avukatın talep edilen ve mahkemece belirlenecek olan tazminat miktarından % olarak pay alma hakkı söz konusudur. Duruma Silivri boşanma avukatı açısından bakacak olursak, çekişmeli boşanma davası için 14.000,00 TL avukatlık ücreti talep eden avukat ayrıca tazminat miktarı üzerinden %15 oranda bir ücret de talep edebilir. Dolayısıyla belirlenecek avukatlık ücreti 14.000,00 TL avukatlık ücreti + tazminat tutarının %15’i oranında ücrete hak kazanır.

Boşanma Avukatı Ücreti Neye Göre Belirlenir?

Boşanma avukatının isteyeceği ücretin belirlenmesinde avukatın harcadığı emek ve mesainin etkili olduğunu belirtmiş idik. Boşanma davaları çoğu zaman günlerce hatta haftalarca uzun çalışmalar gerektiren dosyalardır. Boşanma avukatları boşanma dosyasına dilekçeler sunmak, duruşmaları takip etmek, delil toplamak, aleyhe bir karar oluşur ise istinaf ve temyiz kanun yollarını tüketmekle yükümlüdürler. Bu gibi durumlar da boşanma avukatının ücretinin belirlenmesi açısından önemlidir.

Boşanma Davalarında Harç Ücreti Ne Kadardır?

Davanın açılması sırasında mahkeme tarafından alınan masraf harçlandırma olarak anılmaktadır. Dava dilekçesiyle birlikte harç ve masrafların mahkeme veznesine yatırılmasıyla boşanma davası açılmış olur. Bu harç devlet tarafından tahsil edilmektedir ve her yıl artarak değişiklik göstermektedir. Dava açma harcının mahkeme veznesine yatırılmaması durumunda dava şartı eksikliğinden davanın reddi kararı verilir. Boşanma davalarında mahkeme veznesine yatırılacak harç ücreti ortalama 500,00 TL civarındadır.

2021 Yılı Boşanma Avukat ve Mahkeme Ücretleri

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha hızlı ve rahat bir süreçtir. Bu nedenle avukatlı anlaşmalı boşanma ücreti ve avukatsız anlaşmalı boşanma ücreti merak edilen konular arasındadır.

 • Boşanma avukatıyla takip edilen anlaşmalı boşanma davası ücreti: 9.000,00 TL (değişiklik gösterebilir)
 • Boşanma avukatıyla takip edilmeyen anlaşmalı boşanma davası ücreti: 500,00 TL’dir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, ödenen bu 500,00 TL’lik tutar, sadece mahkeme veznesine yatırılan harçları ifade etmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları süreç olarak hızlıdır ve bu sebeple daha uygun ücretlidir. Anlaşmalı boşanma davaları ortalama 1 ay içerisinde bitmekte ve velayet, nafaka, mal rejiminden kaynaklanan sorunların tek celsede bitmesine imkan sağlamaktadır. Silivri boşanma avukatı Ezgi Merve SAPMAZ, anlaşmalı boşanma sürecine son derece hakim bir avukat olarak, sürecin şeffaf ve taleplere uygun bir şekilde sonuçlandırdığını beyan etmektedir.

Boşanma Davalarında Ücreti Kim Öder?

Boşanma davalarında ücreti kimin ödeyeceği tarafların anlaşmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında genel olarak ücretin taraflarca ortak olarak ödendiği görülmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise davada haksız çıkan taraf yargılama giderlerini ve karşı tarafın avukatlık ücretini ödemekle yükümlü olur. Bu durum aile mahkemesinin gerekçeli kararında açık olarak belirtilir.

 

Daha detaylı bilgi almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

 

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma davası, makalemizde ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere, her iki tarafın boşanmanın tüm sonuçları hakkında özgür iradeleriyle anlaşarak evlilik birliğini sona erdirmesidir.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat tutmak gibi bir zorunluluk bulunmamasına karşın, teknik bilgi gerektiren bir konu olduğu için bir avukattan destek almanız yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmenizi sağlayacaktır.

2021 yılı için İstanbul Barosu'nun tavsiye niteliğindeki kararına göre anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti en az 9.000 TL'dir. Üst limit bulunmamaktadır. Bu nedenle anlaşmayı düşündüğünüz avukatla iletişim kurarak mutlaka fiyat bilgisi edinin.

2021 yılı için İstanbul Barosu'nun tavsiye niteliğindeki kararına göre çekişmeli boşanma avukatlık ücreti en az 14.000 TL'dir. Üst limit bulunmamaktadır. Bu nedenle anlaşmayı düşündüğünüz avukatla iletişim kurarak mutlaka fiyat bilgisi edinin.

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir