Aile Hukuku Blogu

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçlarında anlaşarak ve anlaştıkları hususları protokole bağlayıp mahkemeye sunarak açtıkları boşanma davasıdır. Bu davanın açılabilmesi için gerçekleşebilmesi için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede bitmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası tarafların boşanmanın tüm sonuçlarında anlaşmaları sonucu düzenledikleri anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye dava dilekçesi ile birlikte sunulması ve dava harç masraflarını mahkeme veznesine yatırılmasıyla açılır. Eğer anlaşmalı boşanma davası avukatsız açılacaksa anlaşmalı boşanma protokolü, iki nüsha dava dilekçesi ve nüfus cüzdan fotokopisi dosya haline getirilerek açılması gerekir. Anlaşmalı boşanma davası tarafların istediği herhangi bir adliyede açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartlarının gerçekleşebilmesi için öncelikle evliliğin en az 1 yıl sürmesi gerekmektedir. 1 yıldan daha az sürmüş olan evliliklerde süre dolmadan anlaşmalı boşanma yoluna gidilemez. 1 yıllık sürecinin başlangıç tarihi resmi nikahın kıyıldığı tarihtir.

Eşlerin anlaşmalı boşanma kurumunun uygulanmasını mahkemeden talep edebilmeleri için iki tarafın da anlaşmalı boşanma konusunda iradesinin bulunması gerekir. Yalnızca tek tarafın boşanma iradesinde bulunması durumunda anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Bu durumda gidilmesi gereken hukuki yol çekişmeli boşanma davasıdır.  Ayrıca eşlerin boşanmanın tüm sonuçlarında anlaşmış olması gerekir. Bu konulara örnek olarak; var ise müşterek çocukların velayetinin kimde olacağı, iştirak veya yoksulluk nafakası ödenip ödenmeyeceği, ortak malların paylaşımının nasıl yapılacağı gösterilebilir.

Yukarıda bahsi geçen konularda anlaşılmasının ardından eşler, anlaştıkları hususları bir protokole aktarır, imzalar ve mahkemeye sunarlar. Anlaşmalı boşanma protokolünün nasıl hazırlanacağı bilgisine Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma toplum arasında çok basit bir konu gibi görülse ve bu sebeple çok önem verilmese de, eşlerin tüm hayatlarını etkileyecek bir hukuki müessese olduğundan anlaşmalı boşanma protokolünün çok dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Aksi durumda tarafların hak kaybına uğrama ihtimalleri söz konusu olabilmektedir.

Genel olarak eşler internet üzerinden anlaşmalı boşanma protokol örneği aratarak ve bu örnek protokoldeki maddeleri irdelemeden imzalamakta ve daha sonra telafisi güç veya imkansız zararları söz konusu olmaktadır. Aile mahkemesi hakimi mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolü doğrultusunda kararını vermektedir. Boşanma protokolünün profesyonel bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu sebeple de her kişi ve olaya göre ayrı ayrı hazırlanması gerekmekte, aksi halde zarar doğurabilmektedir. Bu duruma örnek vermek gerekirse, taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde maddi ve manevi tazminat haklarından ileriye dönük olarak feragat ettiklerini protokole yazmışlarsa artık bu yönde bir talep ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

Bu sebeple hem anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken hem de anlaşmalı boşanma sürecinde hak kaybına uğramamak adına sürecin bir boşanma avukatı aracılığıyla takip edilmesi veya boşanma avukatından hukuki destek alınması tarafların yararına olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sona eren bir dava türüdür. Taraflarca imzalanarak mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolünün hakimce de onaylanması üzerine tek duruşmada anlaşmalı boşanma kararı verilir. Anlaşmalı boşanma sürecinin tamamlanması yaklaşık 1 – 2 ay civarında sürmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Masrafı Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davası, dava harç ve masraflarının mahkeme veznesine yatırılmasıyla açılmış olur. Bu harç ve masraflar 2021 yılı yaklaşık 500,00 TL civarındadır. Ayrıca anlaşmalı boşanma sürecinin takip edilmesi için boşanma avukatı ile çalışılması durumunda ayrıca avukatlık ücreti ödenmesi gerekir. Daha detaylı bilgiye 2022 Yılı Boşanma Avukat ve Mahkeme Ücretleri yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilebilir Mi?

Tarafların Türk Medeni Kanununda sayılan çekişmeli boşanma sebeplerine dayanarak açtıkları boşanma davası kesinleşene kadar anlaşmalı boşanma davasına çevrilebilir. Tarafların anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak mahkemeye sunmaları ve mahkeme hakiminin de protokolü uygun görmesi üzerine çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına çevrilebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Birçok davada olduğu gibi boşanma davalarında da avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak anlaşmalı boşanma sürecinde taleplerin mahkemeye doğru bir şekilde iletilebilmesi, hak kaybına uğranılmaması, sürelerin kaçırılmaması adına uzman boşanma avukatı ile davayı yürütmek eşlerin yararına olacaktır. Çünkü anlaşmalı boşanma davasındaki tüm hususları en iyi boşanma avukatı bilmektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanmada avukat tutmak tarafların yararına olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Tarafların Duruşmaya Katılması Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı boşanma davasında eşler tarafından imzalanan anlaşmalı boşanma protokolünü mahkeme önünde kabul etmeleriyle ve hakimin boşanma protokolünü onaylamasıyla boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların mahkeme önünde protokolü serbest iradeleriyle imzaladıklarını beyan etmeleri ve hakimin de bu konuya kanaat getirmesi gerekmektedir. Hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerektiği kanunda açıkça düzenlenmiştir. Bu sebeple anlaşmalı boşanmada tarafların duruşmaya katılması zorunludur.

 

Daha detaylı bilgi almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler