Genel Hukuki Bilgiler

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tensip Zaptı Nedir?

Tensip zaptı, davanızı açtıktan sonra mahkemenin ilk duruşma görülmeden önce ön hazırlık olarak düzenlediği bir tutanaktır.  Mahkeme dava dilekçesindeki zorunlu unsurların bulunup bulunmadığını araştırıp tespitini sağlar. Bu zabıt davanızı açtığınız mahkeme tarafından düzenlenmekte olup varsa dava dilekçesinde eksik olan hususların giderilmesi, ilk duruşma tarihinin bildirilmesi ve duruşmaya getirilmesi gereken dosya ve belgelerin istenmesini sağlar.

Tensip zaptının düzenlenmesi dosyanızın ilgili mahkemeye geldiği, hakimin dosyanızı incelediği ve yapılması gereken işlemleri belirlediği anlamına gelmektedir. Bu bakımdan tensip zaptı taraflara ve üçüncü kişilere, ön hazırlık olarak davanın ilk duruşmasına kadar neler yapılması gerektiğini bildirmekte olan mahkeme belgesi şeklinde tanımlanabilir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tensip zaptı hazırlandı ibaresiyle UYAP Vatandaş Portal veya e- devlet üzerinden davanızla ilgili yaptığınız sorgulamada karşılaşmanız mümkündür. Vatandaşlar UYAP veya e –devlet sistemi üzerinden açtıkları davayla ilgili mahkemece yapılan işlemleri takip edebilmektedir. Yapılan sorgulamada “Tensip zaptı hazırlandı” ifadesini gördüğünüzde görülecek olan davanızın ön hazırlığının yapıldığını ve duruşma gününüzün belirlendiğini anlayabilirsiniz. Tensip zaptını incelediğinizde tutanağın en sonunda duruşma gün ve saatinizi öğrenebilirsiniz. İlk duruşmaya kadar mahkemeye götürmeniz gereken veya mahkemece sizden istenen başka bir dosya veya belge varsa tensip zaptında yer alacaktır.

Ayrıca ibaresiyle UYAP Vatandaş Portal veya e- devlet üzerinden yaptığınız sorgulamada “Tensip zaptı hazırlandı, duruşma günü verilmedi.” ibaresini görmeniz mümkündür. Bu durumda mahkemenin ön hazırlık aşamasının devam ettiği ve henüz duruşma gününün belli olmadığı anlaşılmaktadır.

Hukuk Mahkemelerinde Tensip Zaptı Nedir?

Hukuk mahkemelerinde tensip zaptının hazırlanması, dosyanızın görevli hukuk mahkemesine geldiğini ve mahkemenin ilk duruşma öncesi yapılması gerekenleri belirleyip taraflardan gereken evrakları istemesi, duruşma günü ve saatini bildirmesi anlamına gelir. Örneğin, Aile Mahkemesinde görülen boşanma davası veya İş Mahkemesinde görülen işçilik alacağı davası gibi hukuk mahkemelerinin görev alanına giren davalarda tensip zaptı düzenlenir ve taraflara tebliğ edilir.

Hukuk mahkemesi alanına giren davalarda düzenlenen tensip zaptının okunması ve incelenmesi önemlidir. Zira mahkemece taraflara süre verilerek eksik kalan bir hususun tamamlanması veya dosya ile ilgili getirilmesi gereken evraklar istenmiş olabilir. Mahkeme tarafından tensip zaptı ile beraber davacıya bu eksikliklerini tamamlamaması amacı ile bir haftalık kesin süre verilir. Tensip zaptı içeriğinde belirtilen eksiklikler süresi içerisinde davacı tarafından tamamlanmaz ise dava açılmamış sayılır. Bu nedenle tensip zaptı verilen sürede eksiklerin tamamlanması, duruşma gün ve saatinin öğrenilmesi ve mahkemece istenen evrakların getirilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Ceza Mahkemelerinde Tensip Zaptı Nedir?

Ceza mahkemelerinde tensip zaptı hazırlanması, iddianamenin kabul edilmesinden sonra dosyanın ilgili mahkemeye geldiğini ve ceza mahkemesinde görülecek ilk duruşma öncesi yapılması gerekenlerin mahkemece belirlendiği anlamına gelmektedir. Soruşturma sonucu açılan ceza davanızda tensip zaptı düzenlenmesiyle müşteki, mağdur ve sanığa iddianame ekli açıklamalı çağrı kağıdı çıkarılarak duruşma günü ve saati bildirilir.

Bunun dışında basit yargılama usulünün uygulandığı ceza davalarında tensip zaptı ile davanın taraflarına şikayet ve savunmalarını yazılı olarka sunmak üzere süre verilir. Bu hususta daha ayrıntılı bilgiye Ceza Hukukunda Basit Yargılama Usulü Makalemizden ulaşabilirsiniz. Ceza mahkemeleri tensip zaptıyla birlikte ilgili yerlere müzekkere yazılmasına da karar verebilir. Tensip zaptının hazırlanması basit yargılama usulü hariç genellikle ilk duruşmaya ön hazırlık yapıldığından önemlidir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tensip Zaptı Hazırlanmasından Sonra Neler Yapılır?

Hukuk mahkemelerinde tensip zaptıyla birlikte ya taraflara ilk duruşma gün ve saati bildirilir ya da ilk inceleme yapılarak duruşma günü verilmeksizin gerekli ihtarlar gönderilir.  Ayrıca tarafların birbirlerinin dilekçelerine cevap süresi içinde cevap verebilecekleri, ilk duruşmaya kadar toplanması gereken delillerin toplanması ve tarafların her türlü delillerini bildirmesi istenir.

2020 yılında yapılan yeni düzenleme ile ön inceleme duruşması davetiyesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları taraflara ihtar edilir. Bu bakımdan tensip zaptında mahkemece sizden istenen belge veya dosyalar varsa bunları mahkemeye sunmanız, varsa delillerinizi en geç ön inceleme duruşması davetiyesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde sunmanız, duruşma gün ve saatinde duruşmada hazır olmanız gerekmektedir.

Ancak basit yargılama usulüne tabi davalarda HMK m. 318 gereği taraflar dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça bildirmek, dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorundadır. Bu bakımdan tensip zaptının tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde delillerin sunulması gerekmektedir.

Tensip Zaptı Hazırlandıktan Sonra Duruşma Ne Zaman Olur?

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra, duruşma gün ve saatiniz tensip zaptında size bildirilmektedir. Bu nedenle tensip zaptı size tebliğ edildiğinde duruşma gün ve saatini öğrenebilirsiniz. Mahkemece tensip zaptı hazırlandıktan yaklaşık 2-3 ay sonra veya mahkeme yoğunluğuna göre 5-6 ay sonra ilk duruşma yapılabilmektedir.

Tensip Zaptı Ne Kadar Sürede Hazırlanır?

Tensip zaptının hazırlanmasının süresi mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişmektedir. Hukuk davalarında birkaç günde tensip zaptı hazırlanabilmektedir. Ceza davalarında ise iddianamenin mahkemeye verilmesinden sonra bir hafta on günü bulabilmektedir.

 

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler