Genel Hukuki Bilgiler

Vekillikten Çekilme Nedir?

Vekillikten Çekilme Nedir?           

Vekillikten çekilme, avukatın belli bir işi takip etmekten veya savunmadan kendi isteğiyle çekilmesidir. Avukatlık Kanununda düzenlenmiş olan vekillikten çekilme hususu,  avukatın temsil ettiği kişinin vekilliğinden istifa etmesi anlamına gelir. Vekillikten çekilme avukatın gördüğü lüzum üzerine ve kendi isteğiyle yapılabilmektedir.

Vekillikten Çekilme Nasıl Olur?

Vekillikten çekilmenin mahkeme ve karşı taraf bakımından hüküm ifade edebilmesi için, bu konudaki beyanın dilekçeyle bildirilmesi veya tutanağa geçirilmesi ve temsil olunan kişiye bildirilmesi gerekmektedir. Vekillikten istifanın bildiriminin şekli HMK m. 81’de belirtilmiştir. Avukat duruşma dışında istifa etmiş ise bu bildirimini mahkemeye yazılı olarak bir dilekçeyle yapmalıdır. Eğer duruşma esnasında istifa ediliyorsa bu hususunun tutanağa geçirilmesi gerekmektedir.

Vekillikten çekilme dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Vekillikten Çekilmenin Nereye Bildirilmesi Gerekir?

Vekillikten çekilmenin yalnızca mahkemeye bildirilmesi yeterli değildir. Ayrıca temsil olunan taraf açısından sonuçlarını doğurması için istifa bildiriminin aynı zamanda temsil olunan tarafa da yapılması gerekir. Yapılan bildirimde istifa edildiği hususunun açıkça belirtilmesi gerekir.

Ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, vekillikten çekilme halinde gerektiğinde ilgilisine yapılacak tebligat giderinin de peşin olarak ödenmesi zorunludur.

Bunun yanı sıra avukat dilerse noterden ihtarname şeklinde bir istifa beyanı da sunup müvekkillerine gönderimi isteyebilir. Bu şekilde de vekillikten istifa gerçekleşmiş olur.

Vekillikten Çekilme İçin Sebep Sunmak Gerekir mi?

Vekillikten Çekilme İçin Sebep Sunmak Gerekir Mi?

Vekillikten çekilme için avukatın gördüğü lüzum üzerine veya başkaca bir sebeple çekilme dilekçesi sunması yeterlidir. Vekillikten çekilme sebepleri arasında, müvekkil ile iletişim kuramama, müvekkilin delilleri sunmaması, yargılama için gerekli masrafların müvekkil tarafından ödenmemesi gibi sebepler olabilir. Avukat, dilekçesinde çekilme nedenlerini ayrıntılı izah etmek zorunda değildir. Yargıtay kararlarında da avukatın istifa dilekçesinde “gördüğüm lüzum üzerine vekillikten çekiliyorum” demesi yeterli sayılmakta, istinaf sebeplerini ayrıntılı izah etmesinin zorunlu olmadığı belirtilmektedir.

Ancak adli yardım bürosundan atanan veya baro başkanı tarafından tayin edilen avukatın vekillikten çekilmesi için kaçınılmaz bir sebep veya haklı bir özrü olması şarttır. Bu şartlar mevcut olmadıkça, avukat görevini yerine getirmek zorundadır. Vekil, görevden çekilmesini gerektirir kaçınılmaz sebebini veya haklı özrünü sunarak çekilmeyi talep ettikten sonra, haklı sebebin veya özrün takdiri avukatı tayin eden makam tarafından değerlendirilir.

Vekillikten Çekilmeden Sonra Avukatın Sorumluluğu Var Mıdır?

Avukatlık Kanunu madde 41’e göre, vekillikten çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, vekillikten çekilme dilekçesinin müvekkiline tebliğinden itibaren 15 gün süre ile devam etmektedir. Vekillikten istifa, yenilik doğuran bir hak olduğu için hükümlerini doğurması ancak karşı tarafa ulaşmasıyla mümkündür. Vekillikten çekilme dilekçesinin temsil olunan kişiye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde varsa itiraz süreleri, delil sunma, cevap dilekçesi sunma, başvuru süreleri gibi hukuki konularda avukatın sorumluluğu devam etmektedir. Vekillikten istifa dilekçesinin temsil olunana tebliğinden itibaren 15 gün sonra vekilin görevi ve sorumluluğu sona erecektir.

Avukatın vekillikten çekilmesi halinde, temsil olunan kişi davasını takip etmezse veyahut kendisine başka bir vekil de görevlendirmezse, tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Vekillikten Çekilme Bildirimi Nasıl Yapılır?

Vekillikten çekilme, avukatın mahkemeye sunacağı istifa dilekçesi veya mahkeme esnasında tutanağa geçirilmek suretiyle alınacak beyanıyla yapılır. Avukatın vekillikten çekildiği temsil olunana mahkemece yapılacak tebligat ile bildirilir. Yapılan tebligatta müvekkile avukatının istifa ettiği, istifa eden avukatın vekalet görevinin tebliğden itibaren 15 gün süreyle devam edeceği, davayı takip etmez ve başka bir avukat da görevlendirmezse tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılacağı ihtar edilir ve istifa dilekçesiyle birlikte gönderilir.

 

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler