Ceza

YAĞMA (GASP) SUÇU

Yağma (Gasp) Suçu

Yağma (gasp) suçu, Türk Ceza Kanunun 148 ve 149. Maddelerinde düzenlenmiştir.

Kanunumuzda yağma suçu, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılma şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca maddenin 2. Fıkrasında, cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de suçun oluşacağı ve aynı cezaya hükmolunacağı düzenlenmiştir. Yine aynı maddede mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılmıştır.

Yağma suçunun unsurları şunlardır:

 • Başkasına ait taşınır bir malın alınması,
 • Tehdit veya cebir kullanılması,
 • Cebir veya tehdidin mağdurun veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle yapılması gerekir.

Yağma (gasp) suçu şikayete tabi bir suç değildir. Dolayısıyla yağma suçu açısından herhangi bir şikayet süresi de öngörülmemiştir. Söz konusu suçun dava zaman aşımı süresi 15 yıl olduğundan, bu süre içerisinde şikayet hakkı kullanıldığında soruşturma başlatılabilecektir. Yağma suçuna ilişkin davaların görüleceği mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir.

Yağma suçunun basit hali TCK’nın 148. Maddesinde düzenlenmekte iken, nitelikli hali 149. Maddede düzenlenmiştir.

a.Yağma Suçunun Basit Şekli:

– Yağma suçunun basit şekli; kişinin TCK madde 149 da sayılan nitelikli haller ve özellikler olmadan başkasına ait taşınır bir eşyayı mağdurun veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit veya cebir kullanarak almasıdır.

Yağma (gasp) suçunun basit şeklinin cezası 6 yıl ile 10 yıl arasında hakimin takdirindedir.

b. Yağma Suçunun Nitelikli Şekli:

Yağma suçunun;

 •  Silahla,
 • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • Yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
 • Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
 • Gece vaktinde işlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ayrıca yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Yağma suçunun daha az cezayı gerektiren halleri de mevcuttur. Bu haller;

A) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halidir. Bu halde ancak tehdit ve kasten yaralamaya ilişkin hükümler uygulanabilir.

B) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı halinde de TCK verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar indirilmesini öngörmüştür. Bu hususta da hakime takdir yetkisi tanınmıştır.

Yağma suçunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkündür.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kişi suçu işleyen kişi, suç ortaklarını, azmettirenleri veya suça yardım edenlerin isimlerini verirse etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilir. Mağdurun uğradığı zararın aynen iade veya tazmin suretiyle giderilmesi de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yeterlidir.


Daha detaylı bilgi almak ve yargılama sürecini takip etmek için Silivri’de avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık veren Bilgiç Hukuk Bürosu ile websitesi aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Bilgiç Hukuk Bürosu

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Bu ibare eklenmek şartıyla, metinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun alıntılar yapılabilir ve metin farklı mecralarda paylaşılabilir, yazarın izni olmaksızın aksine hareket edilemez.

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.