Aile Hukuku Blogu

Tanıma Ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma Ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma ve tenfiz davası işlemleri, yurtdışında görülen ve o ülkenin hukuk sistemi ile karara bağlanan bir davanın, Türkiye’de geçerlilik kazanması amacı ile gerçekleştirilen dava işlemleridir. Tanıma ve tenfiz davası sayesinde, yurtdışında karar bağlanmış olan bir dava, Türkiye hukukuna uygunluk açısından değerlendirilir. Tanıma ve tenfiz davası uygulanan kişiler hakkında bilgiler, davanın belirgin özelliği, davanın içeriği, davanın gerekliliği, davada karar verilmesinde etkili olan konular ve yargı yöntemi, davanın açıldığı yer ve dava talebinin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler, alt başlıklardan öğrenilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir

Kimlere Yönelik Tanıma Ve Tenfiz Davası Uygulanır?

Tanıma ve tenfiz davası uygulananlar hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Yurtdışında boşanma işlemi gerçekleştiren, eşlerden biri Türk vatandaşı, diğeri ise yabancı ülke vatandaşı olan çiftler, tanıma ve tenfiz davası ile ilişkilidirler.
 • Yurtdışında boşanma gerçekleştiren çiftler hem Türk hem de yabancı ülke vatandaşı sayılıyorlarsa, Türkiye’de de boşanmak için tanıma ve tenfiz davası açmalıdırlar.

Bu vatandaşlık kriterlerine sahip olan kişiler yurtdışında boşanma sağladıkları takdirde, aynı anda Türkiye’de hukuki olarak boşanmış yapıda gözükmezler. Boşanma işleminin Türk hukukuna uygunluk taşıması için tanıma ve tenfiz davası görülmelidir.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Belirgin Özellikleri

Tanıma ve tenfiz davasının temel özelliği hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

 • Yurt dışında boşanan Türk vatandaşı çiftler, yurtdışı mahkemesinden Türk hukuk kurallarına bağlı olarak dava sürecini tamamlarlar. Bu yol ile görülen davaların sonuçları, Türkiye’ye gelindiğinde de tanıma ve tenfiz davası özelliğince geçerli olacaktır.
 • Yurt dışında boşanan çiftlerden biri Türk vatandaşı diğeri yabancı ülke vatandaşıysa, yurtdışı mahkemesi kendi hukuk kuralları çerçevesinde bir karar alır. Bu karar tanıma ve tenfiz davası özelliğine bağlı olarak, Türkiye’de geçerli bir sonuç olarak görülmez.
 • Tanıma ve tenfiz davsının en belirgin özelliği, başka ülkelerce alınan dava karar sonuçlarının, Türk hukukuna uygunluk taşıyıp taşımadığının karara bağlanmasıdır.

Bu özellik sayesinde, yurtdışı ülkelerin mahkemelerinde verilen kararlar ele alınarak, Türk hukuku çerçevesinde, boşanma kararına ilişkin davalar, Türkiye’de tekrar görülür.

Tanıma Ve Tenfiz Davası İçeriği

Tanıma ve tenfiz davası içerik bilgisi hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Tanıma davası içeriği, yurtdışı ülkesinin hukuku ile karara bağlanmış olan bir dava konusunun, Türkiye’de Türk hukuku çerçevesinde verilen karar ile tanınmasını içerir.
 • Tenfiz davası, yurtdışı ülkesinin hukuki kararları ile verilmiş olan icra edilebilme, maddi talepte bulunabilme özelliği taşıyan kararların, Türk hukukunca tanınmasını içerir.
 • Bu tanıma işleminin ve kararın kabulünün sağlanması için tanıma ve tenfiz davası ile incelemeler ve Türk hukukuna uygun karar verme işlemleri gerçekleştirilir.

Örneğin, yurtdışında gerçekleşmiş boşanma işlemlerine ilişkin, boşanma kararının, Türkiye’de kabul edilmesi ve geçerlilik kazanabilmesi için tanıma davası yoluna gidilir. Boşanma kararına ek olarak her hangi bir nafaka ödemesi için karar verilmişse ve bu ödemenin Türk hukuk kuralları çerçevesinde tanınması talep ediliyorsa, tenfiz davası yoluna gidilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası için gerekenler

Tanıma Ve Tenfiz Davası Neden Gereklidir?

Tanıma ve tenfiz davası gerekliliği hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Boşanma için örnek vermek gerekirse yurtdışında boşanan ve Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası gerçekleştirmeyen kişiler, Türkiye’de hala evli görünürler.
 • Bu duruma bağlı olarak, kişilerin evlilik ile sağladıkları mirastan yararlanma hakları devam eder. Dava görülmezse, bu durum ilerleyen süreçte her iki taraf için problem teşkil edeceğinden, tenfiz ve tanıma davası gereklidir.
 • Yurtdışında boşananlar için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası görülmez ise evlilik bağı resmi kayıtlar ile devam eder. Bu duruma bağlı olarak, taraflar yurtdışında yeniden evlenmek istediklerinde, evli görünmeleri sebebi ile bu işlemi gerçekleştiremezler.
 • Tekrar evlenebilmek için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası görülmesi gereklidir.

Tanıma Davası Kararının Verilme Şartları

Tanıma davası kararı verilme koşulları hakkında detaylar şu şekilde sıralanırlar:

 • Yabancı bir mahkemede görülen ve karara bağlanan dava konusunun Türkiye’de tanınması kararı için yabancı mahkeme tarafından ilam verilmiş olmalıdır.
 • Yabancı mahkemede verilen kararın kesinleşmiş hükme sahip olmalıdır.
 • Türkiye tarafından tanınması talep edilen kararın, kamu hükümlerine aykırılık taşımaması gerekmektedir.
 • Verilen karar, davalının kendini savunma haklarına uygunluk taşıyan bir düzenleme çerçevesinde verilmiş olması gerekir.

Bu şartların sağlandığı, yurtdışı mahkeme sonuçları, tanıma ve tenfiz davası yoluyla, Türk hukuk kuralları çerçevesinden kabul görür. Davanın sonuçlanma süresi ise birkaç celse içerisinde tamamlanır. Tanıma ve tenfiz davalarında şartlara uyulması halinde, uzun süreli mahkeme incelemeleri yapılmasına gerek duyulmaz.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Yargı Yöntemi

Tanıma, tenfiz davasının yargı uygulaması açısından sahip olduğu özellikler şu şekilde sıralandırılır:

 • Tanıma ve tenfiz davalarında, Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 316-322. maddeleri arasında yer alan açıklamalara bağlı olarak yargılama yöntemi gerçekleştirilir.
 • Yargılama yöntemi olarak, basit yargılama usulü ile davalar görülür.
 • Yurtdışında alınan kararın, Türk mahkemelerinde tanınması için her hangi bir uygunsuzluk bulunmuyorsa, karar birkaç celse içerisinde tanınır.
 • Basit yargılama usulü ile görülen tanıma ve tenfiz davasının karara kavuşma süreci uzun süreçleri gerektirmez.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Açılışı Nerede Yapılır?

Tanıma ve tenfiz davası açılan yer, Aile Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Yurtdışında boşanma işlemi gerçekleştiren ve mahkeme kararın, Türkiye’de tanınması için başvuru gerçekleştiren kişiler, Aile Mahkemesi’ne talepte bulunurlar. Tanıma ve tenfiz davalarında yetkili mahkeme ise davalı tarafın Türkiye’deki yerleşim yeridir. Davalı tarafın Türkiye’de yerleşim yeri yok ise oturduğu yer mahkemesi yetkilidir. Eğer bu da bulunmuyor ise tanıma ve tenfiz davası için yetkili mahkeme İstanbul, Ankara ve İzmir mahkemeleridir.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Açılışı Evrakları

Tanıma, tenfiz davası açılışı belgeleri şu şekilde sıralanırlar:

 • Yabancı mahkemece verilen boşanma kararı belgesinin aslı,
 • Mahkemece verilen kararın kesinliğini ifade eden belge,
 • Yabancı mahkeme kararının aslı üzerine APOSTİL şerhi,
 • Yabancı mahkeme kararının, kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin, yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercümesi,
 • Türkçe’ye tercüme yapıldıktan sonra yabancı mahkeme kararının konsolosluk tarafından yapılan tasdik
 • Boşanan kişilerin nüfus cüzdanları ve pasaport belgeleri,
 • Avukat yetkisi ile işlem sağlanacaksa, avukata tanıma ve tenfiz davası için verilen özel yetki içeren vekaletname, Aile Mahkemesine dava açılışında iletilen evraklardır.

Bu evraklar tam ve eksiksiz tamamlanıp,  yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde yetkili yargı merciine dava talebinde bulunulur. Yapılan talep sonrası görülen davada, yabancı mahkemece verilen karar, Türk kamu hukukuna ve düzenlemelerine aykırılık taşımıyorsa, Türk mahkemelerince de tanınması kararı verilir. Bu karın verilmesinde talep belgelerinin yasal mevzuata uygunluk taşıması ve yurtdışı mahkeme kararının, Türkçeye çevirme işlemine ilişkin detayların noter onaylı iletilmesi önem taşır.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Açma Talebi Nasıl Yapılır?

Tanıma ve tenfiz davası açılış başvurusu için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

 • Boşanma işlemini yurtdışında gerçekleştirenler, Türkiye’de yer alan yetkili mahkemeye başvuru yaparlar.
 • Tanıma ve tenfiz davası için gerekli olan ve bir üst başlık altında aktarılan, pasaport, nüfus cüzdanı, avukat vekaletnamesi, mahkeme kararı aslı ve apostil şerhi gibi belgeleri, Aile Mahkemesine iletirler.
 • Boşanma kararının Türkiye’de tanınması için tanıma ve tenfiz davası açmak istediklerini belirtirler.
 • Talep üzerine gerekli işlem kayıtları, görevli mahkemece gerçekleştirilir.

Bu adımların tamamlanması ile dava açılış işlemleri tamamlanmış olur ve yargılama aşamasına geçilerek yukarıda belirtilen usuller çerçevesinde mahkemece tanıma ve tenfiz kararı verilir.


Daha detaylı bilgi almak için, Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


 

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.