Dilekçe Örnekleri

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği *2022

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı bir şekilde boşanmaya karar veren tarafların velayet, nafaka, şahsi ilişki tesisi, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı, ziynet eşyalarının iadesi, ev eşyalarının paylaşımı gibi konuları düzenleyen bir protokoldür. Anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması, mahkeme hakiminin protokolü onaylaması ve boşanmak isteyen tarafların belirlenen duruşma gününde boşanma yönündeki hür iradelerinin açıklamalarının ardından anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Ancak mahkeme hakimi çocukların ve tarafların menfaatlerini göz önünde bulundurarak protokolde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler taraflarca da kabul edildiğinde anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş olur.

Anlaşmalı boşanma prokotolü hazırlamak çok basit bir husus gibi gözükse de anlaşmalı boşanma protokolünün profesyonel bir şekilde hazırlanmaması çok ciddi hak kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması aşamasında bir boşanma avukatı ile görüşülerek hukuki destek alınması tarafların yararına olacaktır.

Aşağıda anlaşmalı boşanma protokolü örneği sunulmuştur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

 

…… AİLE MAHKEMESİ’NE

TARAF                      : XXXXXXXX  (T.C. Kimlik No : ……………)

TARAF                      : YYYYYYYY  (T.C. Kimlik No : …………… )

KONU                       : Boşanma protokolünün Sayın Mahkeme’ye sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR    :

Taraflar, …/…/… tarihinden bu yana evli olup, bu evlilikten ……… ve …….. adında iki müşterek çocukları vardır. Taraflar, mahkeme huzuruna sunulan bu protokolle evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler. Boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

VELAYET VE KİŞİSEL MÜNASEBET

Tarafların evliliğinden olma müşterek çocukları ………….. ve ………..’nin velayetini anne XXXXXXXX alacaktır.

Müşterek çocukların davalı baba YYYYYYYY  ile şahsi ilişki kurulacağı günler bu bölümde yazılmalıdır.

NAFAKA VE TAZMİNAT

İŞTİRAK NAFAKASI

Baba YYYYYYYY Çocukların gelişimi için gereken giderler için her bir çocuk için anneye her ay …….. TL olmak üzere iki çocuk için toplam ………. TL iştirak nafakası ödeyecektir.

YOKSULLUK NAFAKASI

Taraflar aralarında kurulu bulunan evlilik birlikteliğinin sona ermesi ile birlikte, davalı YYYYYYYY, davacı XXXXXXXX’e her ay ………TL yoksulluk nafakası ödeyecektir.

TAZMİNAT

Davalı YYYYYYYY evlilik birliğinde kendisinden kaynaklı yaşanan olaylar nedeniyle davacı XXXXXXXX’e ………. -TL maddi tazminat, …………… TL  manevi tazminat ödeyecektir.

MAL PAYLAŞIMI

Evlilik birliği içerisinde elde edilmiş …. İli, …. İlçesi, ….. Mevkii, … Ada, … Parsel numaralı taşınmaz davacı kadın XXXXXXXX adına tapuda tescil edilecektir. Tarafların müşterek konutunda bulunan tüm ev eşyaları XXXXXXXX tarafından alınacaktır.

YARGILAMA GİDERİ ve VEKALET ÜCRETİ

Tarafların birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.

SONUÇ ve TALEP 

Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle, Sayın Mahkemece anlaşmalı boşanma protokolünün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep olunur.

TARAF                                                                                                                          TARAF

XXXXXXXX                                                                                                                YYYYYYYYY

 

 

 

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.