Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir, Nasıl Açılır? 
0553 351 62 23 iletisim@bilgichukuk.com

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir, Nasıl Açılır?


2019-07-11 / Ezgi Merve BİLGİC

Paylaş Paylaş Paylaş

Günümüzde en çok karşılaşılan sorulardan bazıları Boşanma Nedir? Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir? ve Boşanma Davası Nasıl Açılır? Sorularıdır. 

Boşanma en basit haliyle evliliğin sona erdirilmesi demektir. Evliliğin devam etmesini istemeyen taraf, dava açarak mahkemeden boşanma talep edebilir. Boşanma Davası 2 şekilde açılabilir. Bunlardan ilki Anlaşmalı Boşanma Davası, ikincisi ise Çekişmeli Boşanma Davasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir.  Bu düzenlemeye göre anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;

-Evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması

 -Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi

-Tarafların boşanmanın malî sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hâkimin de düzenlemeyi uygun bulması

-Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi ve iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesidir.

Kanun maddesinde açıklandığı üzere, anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için evlilik birliğinin en az 1 (bir) yıl sürmesi gerekmektedir. Bir yıldan az sürmüş evliliklerde anlaşmalı boşanma yoluna başvurulamaz. Bu halde tarafların diğer boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası açması gerekir. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların boşanmanın tüm mali sonuçları ve varsa çocukların durumu ile ilgili bir düzenleme yapmaları gerekir. Boşanmanın mali sonuçlarından anlaşılması gereken nafaka, maddi-manevi tazminat gibi taleplerdir. Ayrıca varsa müşterek çocukların velayetinin de düzenlenmesi gerekir. Önemle belirtilmesi gereken bir husus da tarafların yapmış olduğu mali ve çocukların durumuna ilişkin düzenlemelerin hâkimce uygun bulunması gerekmektedir. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak tarafların hazırladığı anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Son olarak belirtilmesi gereken nokta anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için hakimin tarafları bizzat dinlemesi şarttır. Taraflar davada kendilerini vekil ile temsil etseler, duruşma sırasında iradelerini bizzat bildirmeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün hazırlanıp mahkemeye bir dava dilekçesiyle sunulması durumunda anlaşmalı boşanma davası açılmış olur. Yine anlatılan şartların gerçekleşmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış olur ve hakim tarafından başkaca bir araştırma yapılmaksızın boşanmaya karar verilir.


Daha detaylı bilgi almak için:

0553 351 62 23

Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:28 Kat:2 Daire:3 Silivri / İstanbul

Avukat Ezgi Merve Bilgiç


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

''Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve Bilgiç'e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu  (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.''

Bu ibare eklenmek şartıyla, metinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun alıntılar yapılabilir ve metin farklı mecralarda paylaşılabilir, yazarın izni olmaksızın aksine hareket edilemez.

 


© 2017 BİLGİÇ HUKUK BÜROSU. Tüm Hakları Saklıdır.