Dilekçe Örnekleri

Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

Avukat Mazeret Dilekçesi Nedir?

Avukat mazeret dilekçesi, meslektaşlarımızın herhangi bir haklı sebeple duruşmaya veya başka bir işleme katılamaması durumunda mahkeme huzuruna sunmuş olduğu dilekçedir. Taraf veya vekilleri mazeretsiz olarak duruşmaya katılmaz ise yokluklarında yapılan işlemlere itiraz haklarını kaybederler. Bu sebeple mazeret dilekçesi özellikle usul işlemlerinde oldukça önemlidir. Aşağıda meslektaşlarımızın kullanabileceği farklı avukat mazeret dilekçesi örnekleri sunulmuştur.

 

Hukuk Mahkemesi Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No          :2022/…. E.

Davacı               :

VEKİLİ               : Av. Ezgi Merve SAPMAZ

Konu               : Mazeret talebimizin sunumudur.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının …/…/2022 tarihli … : …. saatli duruşmasına, Silivri Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/… esas sayılı dosyasının … : …. saatli duruşmasına katılacak olmamız nedeniyle katılamamaktayız. Silivri Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma günü ve saatini gösterir tutanağı dilekçemizin ekinde sunmaktayız. Mesleki mazeretimizin kabulünü mahkemenizden talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmemize karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

…/…/2022
Davacı Vekili
Av. Ezgi Merve SAPMAZ

Ceza Mahkemesi Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

SİLİVRİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Dosya No          :2022/…. E.

Sanık                 :

Müdafi              : Av. Ezgi Merve SAPMAZ

Konu                : Mazeret talebimizin sunumudur.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının …/…/2022 tarihli … : …. saatli duruşmasına, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/… esas sayılı dosyasının … : …. saatli duruşmasına katılacak olmamız nedeniyle katılamamaktayız. Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma günü ve saatini gösterir tutanağı dilekçemizin ekinde sunmaktayız. Mesleki mazeretimizin kabulünü mahkemenizden talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmemize karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

…/…/2022
Sanık Müdafii
Av. Ezgi Merve SAPMAZ

 

Pandemi Nedeniyle (Covid-19) Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

SİLİVRİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No         : 2022/… E.

Müşteki            :

Vekili               : Av. Ezgi Merve SAPMAZ

Konu              : Mazeret talebimizin sunumudur.

Açıklamalar :
Sayın mahkemenizin …/…/2022 tarihli … : …. duruşmasına Covid-19 temaslısı olmamız,  temaslı olarak karantinaya alınmamız, karantina sürecinde ikametten ayrılmamızın yasak olması, ayrıca covid-19 semptomlarının görülmesi sebepleri ve halk sağlığının korunması amacıyla katılamamaktayız. Mahkemenizden sağlık sebepleri dolayısıyla duruşmaya katılamamamız nedeniyle mazeretimizin kabulünü talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmemize karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

…/…/2022
Müşteki Vekili
Av. Ezgi Merve SAPMAZ

 

Diğer dilekçe örneklerimiz için Dilekçe Örnekleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler