Ceza

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, TCK‘nın 104’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre cebir, tehdit ve hileye başvurmaksızın on beş yaşını doldurmuş ancak on sekiz yaşını doldurmamış, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olan bir çocuğun rızası ile gerçekleşen cinsel ilişki sonrasında çocuğun şikayeti ile kovuşturulan bir suç tipi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Suçun basit halinin cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır ve soruşturulması ile kovuşturulması şikayete bağlıdır. Mağdurun bizzat kendisi şikayetçi olmadıkça soruşturma yapılmaz. Mağdurun velisinin ya da vasinin şikayetçi olması durumunda ayrıca mağdurun bu şikayet hakkındaki beyanı alınmalıdır. Zira kanun rızayla cinsel ilişkiyi kişiye sıkı surette bağlı bir hak şeklinde düzenlemiştir. Mağdur, şikayet hakkını suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır. Bu süre içerisinde şikayet edilmezse şikayet hakkı ortadan kalkar. Yine reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun temel halinin zaman aşımı süresi 8 yıldır.

Şikayetten vazgeçme, soruşturma veya ceza davası açıldıktan sonra kovuşturma aşamasında mümkündür. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi halinde soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir ve mağdur aynı olayla ilgili bir daha şikayet hakkını kullanamaz. Ceza davasının açıldığı aşama olan kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme halinde mahkeme davanın düşmesi kararı veri

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus rızalarıyla cinsel ilişkiye giren taraflardan her ikisinin de yaşı 18’den küçük olması durumunda fiilin suç teşkil etmemesidir. Suçun oluşması için taraflardan birinin 18 yaşından büyük olması gerekir. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Bu suç hakkında yargılama yapma görevi Asliye Ceza Mahkemelerindedir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun en önemli unsuru mağdurun geçerli bir rızasının olmasıdır. Şayet rıza söz konusu değilse, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Değil Cinsel İstismar Suçu oluşacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halleri

  • Suçun, Mağdur İle Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Arasında Gerçekleşmesi

Altsoy ve üstsoy arasında; kardeşler arasında; teyze, hala, dayı ve amca ile yeğenleri arasında ve kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında ayrıca evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında suçun gerçekleşmesi halinde nitelikli hal söz konusu olacaktır. Bu nitelikli halde cezanın tayini on yıl ile on beş yıl arasında yapılacaktır.

  • Suçun, Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesi

Bu halde çocuğa bakmak ve gözetmekle yükümlü kimselerin anılan suçu işlemesi söz konusudur. Dolayısıyla suçun nitelikli hali söz konusudur. Bu halde de yukarıda belirtildiği gibi on yıl ile on beş yıl arasında ceza tayin edilecektir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli hallerinin soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet aranmaz ve bu suç savcılık tarafından resen soruşturulur. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun nitelikli hallerinin söz konusu olması durumunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.


Daha detaylı bilgi almak için, Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ‘e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Bu ibare eklenmek şartıyla, metinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun alıntılar yapılabilir ve metin farklı mecralarda paylaşılabilir, yazarın izni olmaksızın aksine hareket edilemez.

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.