Dilekçe Örnekleri

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği *2022

Boşanma dava dilekçesi, Türk Medeni Kanununda sayılan boşanma sebeplerinden birinin veya birkaçının var olması durumunda boşanma ve diğer taleplerin mahkemeye iletildiği dava dilekçesidir. Boşanma sebepleri delilleriyle birlikte mahkemeye sunulur ve iddia olunan hususlar mahkeme huzurunda ispatlanarak boşanma kararı alınır. Eğer açılacak boşanma davası çekişmeli boşanma davası ise yazılacak dilekçe de çekişmeli boşanma dava dilekçesi olacaktır.

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı                              : A.B. (TC: ) Silivri/İSTANBUL

Vekili                                : Av. Ezgi Merve SAPMAZ

Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:28/3 Silivri/İSTANBUL

Davalı                               : C.B. (TC:   ) Silivri/İSTANBUL

Konu                                 : Davalının kusurlu davranışlarından dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerimizi içeren dava dilekçemizin sunumudur.

Açıklamalar                       :

Müvekkilimiz A.B ve davalı C.B. 2010 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten D.B. isimli bir müşterek çocukları bulunmaktadır.

Evliliğin başından bu yana davalı her gece alkol kullanmakta ve müvekkilimize fiziksel şiddet uygulamaktadır. Davalı, bu şiddeti çoğu zaman müşterek çocuğun gözü önünde yapmaktadır. Müvekkilimizin Silivri Devlet Hastanesinden aldığı darp raporu ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifade örnekleri dilekçemizin ekinde sunulmaktadır.

Davalı, müvekkilimizi yalnızken ve toplum içerisinde devamlı küçük düşürmekte, hakaret etmekte ve dış görünüşü işle dalga geçmektedir. Bu şekildeki davranışlarla müvekkilimiz sözlü şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu hususlar yargılama sırasında tanık beyanları ile ispatlanacaktır.

Son olarak müvekkilimiz davalının X isimli bir kadın kendisini aldatmakta olduğunu 1 ay önce öğrenmiştir. Davalı, müşterek konutun hiçbir ihtiyacını karşılamazken, X isimli kadına ev kiralamış ve tüm ihtiyaçlarını karşılamıştır. Önemle belirtmek gerekir ki davalının kendisine ait bir şirketi olup, aylık geliri de oldukça yüksektir. Davalının başka bir kadınla olan ilişkisinin ispatı için davalıya ait telefon numarasının dava tarihinden geriye dönük 1 yıllık arayan, aranan ve mesaj kayıtlarının ilgili GSM operatöründen celbini talep ederiz.

Davalının maddi durumu çok iyi olmasına rağmen müşterek çocuk, müvekkilimiz ve müşterek konutun hiçbir ihtiyacını karşılamamaktadır. Müvekkilimiz müşterek çocuğun manevi bakımını üstelenebilmek amacıyla 2012 yılında işten ayrılmıştır ve bu tarihten bu yana çalışmamaktadır. Müşterek konutun alışverişlerini ve müşterek çocuğun okul ihtiyaçlarını müvekkilimizin ailesi ödemektedir. Davalı evlilik birliğinden üzerine düşen hiçbir sorumluluğu yerine getirmemektedir.

Tüm bu anlatılanlardan görüldüğü üzere davalının kusurlu davranışları nedeniyle müvekkilimizin evliliğe devam etme ihtimali kalmamıştır. Evlilik birliği temelinden sarsılmıştır ve müvekkilimiz açısından ortak hayat çekilmez hal almıştır. Bu sebeple davalı ile müvekkilimizin boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz. Davalının müşterek çocuk ile ilgilenmemesi, müşterek çocuğun bakımının müvekkilimizce en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurulduğunda müşterek çocuk D.B.’nin geçici ve dava sonunda velayetinin davacı müvekkilimize verilmesini talep ederiz. Ayrıca müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz. Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle müvekkilimizin yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

Davalının kusurlu davranışları nedeniyle müvekkilimiz gerek maddi gerekse de manevi olarak yıpranmış ve kadınlık gururu defalarca incinmiştir. Davalının müvekkilimize verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi, müvekkilimizin mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 200.000,00 TL maddi tazminata, 200.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ederiz.

Hukuki Sebepler                        : TMK, HMK vs mevzuat.

Sübut Deliller                             :

-Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, ticaret odası kayıtları

-Sosyal inceleme raporu

-Müvekkilimizin Silivri Devlet Hastanesinden aldığı darp raporu ve emniyette verdiği ifade örneği

-Davalıya ait telefon numarasının dava tarihinden geriye dönük 1 yıllık arayan, aranan ve mesaj kayıtlarının ilgili GSM operatöründen celbi

-Tanık beyanları, Bilirkişi incelemesi vs tüm deliller.

İstem ve Sonuç                           : Yukarıda ayrıntılarıyla izah edildiği üzere,

-Tarafların boşanmalarına,

-Müşterek çocuğun velayetinin davacı müvekkilimize verilmesine,

-Müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına,

-Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle müvekkilimizin yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına,

-Davalının müvekkilimize verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi, müvekkilimizin mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 200.000,00 TL maddi tazminata, 200.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine,

-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Ezgi Merve SAPMAZ

 

Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Bilgiç Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

0553 351 62 23

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ

BİLGİÇ HUKUK BÜROSU


Bu metinden kısmen alıntı yapılması yahut metnin farklı bir mecrada paylaşılması durumunda alıntı yapılan yahut paylaşılan yazıya aşağıdaki ibareler eklenmelidir.

”Yukarıdaki makalenin tüm hakları  Avukat Ezgi Merve SAPMAZ’e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır.”

Av. Ezgi Merve Sapmaz

Avukat Ezgi Merve SAPMAZ, Bilgiç Hukuk Bürosu kurucusudur. Bilgiç Hukuk Bürosu Silivri'de ceza hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır. Bu sebeple Silivri Ceza Avukatı veya Silivri Boşanma Avukatı olarak tanınmaktadır.

İlgili Makaleler